18 februari 2015

Muslimsk imam konverterade till kristendomen endast utifrån Koranen

Många känner de 140 väldigt våldsamma verserna i Koranen som går ut på att man skall skära halsen av de otrogna ”varhelst man träffar på dem”. Men det står också andra saker som väldigt få uppmärksammar - men som fick denna imam att konvertera till kristendomen. Vi kanske skall komma ihåg dessa ställen i Koranen när vi argumenterar med muslimer. Historien är denna:

Mario Joseph kom från en djupt muslimsk familj. Mamman hade under graviditeten drabbats av en svår infektion i livmodern, varför läkarna ville göra abort. Hon vägrade, bad till Allah och lovade att ge barnet till Allah om det fick födas fram. Så skedde. Mario Joseph föddes välskapt och blev sedermera imam.

En dag hade Mario Joseph under sin predikan i moskén kastat ut det vanliga påståendet ”Jesus är inte Gud”, varvid någon frågat vem Jesus då var. Detta kunde han inte svara på, men beslöt sig för att läsa om hela Koranen. Han läste uppmärksamt alla de 6666 verserna i de 114 kapitlen och fann till sin förvåning att Mohammeds namn bara nämndes 4 gånger medan Jesus nämndes 25 gånger. Endast en kvinna var namngiven - Jesu moder Maria - inga andra. Han kände sig förvirrad - varför detta ?

Speciellt tilltog förvirringen när han läste verserna 45-55 i Kapitel 3. Där stod 10 intressanta saker om Jesus, att han var:

1. ”Word of God”
2. ”Spirit of God”
3. ”Jesus Christ” (dvs. Messias).

Vidare påstod Koranen att Jesus:

4. talade när han var 2 dagar gammal.
5. skapade en levande fågel ur lera genom att blåsa på den.
6. botade en man som var blind.
7. botade en man med lepra.
8. uppväckte döda.
9. for till himlen.
10. lever fortfarande och kommer att komma tillbaka.

Han fann också att ingenting liknande sägs om Mohammed i Koranen. Och efter denna noggranna jämförelse fann han att Jesus är en profet som är större än Mohammed. När han så konfronterade sin lärare i Islam med besvärliga frågor blev denne irriterad och körde bort honom. Han lade sig ner på rygg med Koranen på magen och frågade Allah vad han skulle göra. Slog sedan upp Koranen på måfå och hamnade på vers 94, kapitel 10. Där stod: ”Om du tvivlar på denna Koran, som jag ger dig, gå då och läs Bibeln, eller fråga dem som läser Bibeln. Sanningen är redan avslöjad där.”

Han beslöt då att studera Bibeln och tog in på ett Divine Retreat Center i Indien. Han stötte då på begynnelseorden i Johannes ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud” och kände plötsligt igen sig. Vidare lärde han i Joh. 1: 12 att: ”Om man tar emot Jesus så skall man få kraft och bli Guds barn”. Det ville han. Han hade noterat att i hela Koranen kallar Allah människorna ”slavar” och Allah är ”Mästaren”. Mästaren kan inte älska slaven och slaven kan inte älska Mästaren. Så ville han inte ha det.

Hans konvertering till kristendomen fick hans familj att önska livet ur honom och pappan försökte också skära halsen av honom. Hur han lyckades undkomma och fly redogör han för på denna intressanta video.

/SB

   

5 Kommentarer:

Anonym sa...

För övrigt så tror jag att det ideologiska kriget mellan Islam och det Västerländska samhället blir än viktigare. Det finns bara två sätt att slåss, med vapen eller med ord och vi skall naturligtvis använda oss av båda. Men de unga muslimerna rekryteras till Jihad med hjälp av sin muslimska identitet, som gör att de stänger sig för allt västerländskt och vill förgöra det. Och resultatet ur deras egen synvinkel kommer att bli ett fängelse - för att inte tala om hur det kommer att bli för oss.
Om man då tittar på de muslimer som konverterat - hur fina människor har de inte blivit. Borta är alla stolligheter och allt våld. Och vilken kraft de har när de för fram sitt kristna budskap. Det är därför jag gärna tar upp denna typ av "uppenbarelser" och "drömmar", därför att det är en kamp på det ideologiska planet. Inget krig kommer att vinnas på slagfältet. Det måste vinnas på det ideologiska fältet. Och ungdomar läser och ser på Internet även sådant som är förbjudet för dem. Tur för oss, tror jag.
/SB

Anonym sa...

Knute
Så här står det i "answering Islam:

Sura 10:94 and Muhammad's doubts

Sam Shamoun

Bassam Zawadi responds (*) to my endnotes (*) regarding Muhammad being rebuked in Sura 10:94-95 for doubting that revelations were coming to him. Here are the references in question so as to see what is at stake here:

And if thou (Muhammad) art in doubt concerning that which We reveal unto thee, then question those who read the Scripture (that was) before thee. Verily the Truth from thy Lord hath come unto thee. So be not thou of the waverers. And be not thou of those who deny the revelations of Allah, for then wert thou of the losers. S. 10:94-95 Pickthall

The above establishes two very crucial points. The first is that Muhammad is expressly told to consult the previous Scriptures if he wanted to know whether revelations were coming to him. This shows that the Holy Bible, which is the Scriptures that were in the hands of the people before Muhammad, serves as a criterion determining whether the Quran is true or not.

/SB

Knute sa...

I den svenska skolans läroplan (LGR11) så står det att ”undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell”. Ändå finns det idag en pedagogisk metod som sprids i den svenska skolan som baseras på idén att muslimer, judar och kristna alla är ”Abrahams barn”.

http://www.samtiden.nu/10879/abrahams-barn-hor-inte-hemma-skolan/

Abrahams barn – en studie om hur lärare arbetar med de gemensamma rötterna och hur de metoderna kan gynna det interkulturella lärandet

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/13970/EXAMENSARBETET%20muep.pdf?sequence=4

Islam är inte en Abrahamitisk religion

Även om judar och araber skulle dela en gemensam anfader, delar judendom/kristendom och islam definitivt inte gemensamma värderingar.

http://everykindapeople.blogspot.se/2010/07/islam-ar-inte-en-abrahamitisk-religion.html

Christian sa...

Håller med att värderingar kan avvika avsevärt!

Anders Ljungberg sa...

utbildningen är skolan är väl ytlig .man går inte in på detaljerna

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.