19 februari 2015

Religiös infektion i förskolan

En socialist som röstar på det danska partiet Enhedslisten (yttersta vänstern) har skrivit en debattartikel, som nog kunde intressera svenska läsare. Socialister hävdar ju att det är statens uppgift att fostra barnen och bestämma deras syn på livet. Har man röstat på sådana partier har man faktiskt bidragit till tvångsislamiseringen av förskolor och skolor och snart sagt hela samhället. Kanske den här pappan börjar tänka om?

På hans sons dagis måste alla äta islamiskt godkänd halal-mat. "Jag ser det som ett intellektuellt hån att behöva konsumera kött där det sagts ockulta böner under slakten. Jag är säker på att en mycket stor andel av de ny-danskar som just har flytt från religiösa samfund delar min åsikt."

Men islamiseringen av institutionernas kost är ändå inte det som bekymrar honom mest. Han är minst lika oroad över vad hans son kommer hem och berättar. Han hör pojken berätta om muslimska barn i dagis som säger till honom att han inte kommer till himlen eftersom han inte tror på Allah. De säger också till honom att han är "klam" (kall, fuktig) eftersom han har blå ögon.

"Naturligtvis utvecklar några muslimska barn denna herrefolksmentalitet när de ser att deras kultur från officiellt håll uppfattas som överlägsen." Muslimska barn lär sig fort bli medvetna om skillnaden mellan dem och icke-muslimer. Därför får mobbning ofta en religiös vinkel, när den utövas av muslimska barn.

Spydpigen: "Som bekant kan man genom indoktrinering av barn bestämma framtidens politik, ett fredligt tillvägagångssätt, lite långsamt, men effektivt. I praktiken har daghemmen ändrats från ett fritt erbjudande till föräldrar till en del av skolsystemet och därmed obligatoriskt - det vill säga utanför föräldramyndighetens rätt att bestämma barnets uppfostran och livssyn! Detta förhållande används av politiker för att främja den islamisering som avtalades mellan den gemensamma marknaden (= EU) och arabländerna i 1978."

Läs också om hur genomsyrad av kommunistisk tankegång förskolepedagogiken är: "Våra Barn är inte våra!"

4 Kommentarer:

Knute sa...

De mange moskèer, kulturcentre, undervisning, foredrag, møder, dialoger etc. etc. - en endeløs tsunami af "arabisk kultur", hele den omfattende islamisering, der skyllede og stadig skyller ind over Europa, skyldes EU-aftalerne fra Damaskus 1978. Islamiseringen er aftalt af EU. Det er EU-politik.

Hvad siger de europeiske befolkninger? Hvem styrer og kontrollerer EU ?

http://spydet.blogspot.se/2015/02/omstyrtelse-af-det-danske-samfund_10.html

Knute sa...

I Odense kommun har ledningen för skolorna skickat en rekommendation till all kommunens skolor att inte tala om mannen bakom helgens terrorattack i Köpenhamn som muslim.

Det är viktigt att påpeka att etnicitet, religion eller annat inte är avgörande skriver kommunen.

-Pettersson tycker detta är fel. Religionen eller i det är fallet ideologin Islam är helt avgörande för denna typ av attentat och barn måste få veta sanningen…

http://petterssonsblogg.se/2015/02/19/kommunens-brev-till-skolorna-om-terroristens-religion/#more-120042

Knute sa...

I Sverige börjar hjärntvätten tidigt - inte i skolan, men i förskolan. Inte mindre än 85 % av de svenska barnen under tre år är i kommunalt daghem. Detta är sannolikt den högsta procenten i världen.

http://spydet.blogspot.se/2015/02/imod-politisk-styring-af-barnets.html.

Knute sa...

Der er på et bord to frikadeller: En halal-slagtet frikadelle og en svinekødsfrikadelle. De sultne mennesker omkring bordet kan logisk set dele sig i 4 grupper:

Grp. 1) Gruppen med vegetarer, der hverken kan lide halaslagtet frikadelle eller svinekødsfrikadelle. For vegetaren repræsenterer al kødmad en skyld.

Grp. 2) Gruppen af kristne/kulturkristne, der er komplet ligeglade, bare det er sundt eller smager godt. For den kristne/kulturkristne repræsenterer al kødmad uskylden. Der eksisterer principielt ingen skel mellem mad i det kristne univers.

Grp. 3) Gruppen af muslimer, der anser svinekød for urent/forbudt. For muslimen repræsenterer svinekødsfrikadellen skylden, og symboliserer skellet mellem ikke-muslimer og muslimer.

Grp. 4) Gruppen af anti-muslimer, der anser halal-kød for vederstyggeligt. For anti-muslimen repræsenterer den halal-slagtede frikadelle skylden, og symboliserer skellet mellem anti-muslimer og muslimer.

Hvilken holdning understøtter så Jan Sørensen i sin bog “Metoder i dansk”? Han understøtter muslimernes holdning i gruppe 3. Det er den holdning, hvor svinekødsfrikadellen er sprogligt bærer af skylden. Det er svinekødsfrikadellen, der symboliserer skellet mellem mennesker.

For at understrege skylden går han ydermere et skridt videre: Alle svinekødsspisere associerer han med den nationale gruppe danskerne, for derved underforstået at forbinde svinekødsspisere med noget nationalt, noget nationalistisk og dermed videre til noget nazistisk.

Men Jan Sørensen kunne ligeså godt sige, at det er den halal-slagtede frikadelle, der er bærer af skylden. At det er den halal-slagtede frikadelle, der skaber skellet mellem danskere og muslimer.

Men pointen er, at det gør han ikke. Han gør i stedet svinekødsfrikadellen til symbolet på skylden, til den, der skaber skellet mellem danskere og muslimer. Og det viser netop hans politiske agenda, som han skjuler godt gemt nede i diskursanalysens påståede videnskabelighed.

Diskursanalyse er i virkeligheden bare simpel politisk propaganda, men pyntet op så det skal ligne videnskabelighed.

http://www.uriasposten.net/archives/64323#comment-3610175

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.