16 mars 2015

Ateisternas religion


Miljörörelsen är en av de mäktigaste religionerna i västvärlden i dag och har anammats framför allt av unga stadsbor  -  de som lever mest avskärmat och sämst skulle klara ett naturligt, självförsörjande liv. Tittar vi närmare på Miljörörelsen ser vi hur mycket den kopierar den traditionella judisk-kristna tron och myterna.

Paradiset, Eden, är  tillståndet av nåd och enhet med naturen.  Eftersom vi är energisyndare har vi hamnat i ett tillstånd av föroreningar och som ett resultat av våra handlingar kommer det en domens dag för oss alla. Vi är dömda att dö, men vi kan söka frälsning, genom återvinning.
Återvinning är detsamma som frälsning i Miljökyrkan. Precis som att ekologisk mat är nattvard; en oblat fri från besprutningsmedel som bara de rättrogna kan inmundiga i den rätta andan. . . .

Det fanns aldrig något Eden.  I det Eden av det underbart mytiska förflutna som de önskar sig tillbaka till, var  spädbarnsdödligheten 80% och fyra barn av fem dog av sjukdom före fem års ålder. En kvinna av sex dog i barnsäng.  Den genomsnittliga livslängden var 40 år och det gäller också Amerika för ett sekel sedan. Farsoter svepte över planeten och dödade miljontals människor och miljontals svalt också ihjäl.

 Är det vad Miljörörelsen strävar efter?

2 Kommentarer:

Svensson sa...

Med Mircea Eliades terminologi: miljövänlighet är en kryptoreligiös företeelse.

Knute sa...

Människan är en religiös varelse helt enkelt därför att Gud existerar, och religionen är människans strävan att återknyta (det latinska verbet religio betyder just ”återknyta” eller ”återförknippa”) det ursprungliga band till Gud som gick förlorat med det Bibeln kallar syndafallet.

Detta är min övertygelse, ni behöver inte hålla med. Men alldeles oavsett vad man än anser om Marx sentens om religionen som ett folkets opium så menar jag under alla omständigheter, att det inte alls stämmer in på vår egen tid. Nutidens folkliga opium är spel, inte religion!

https://tommyhansson.wordpress.com/2015/10/16/marx-hade-fel-som-vanligt-spelandet-ar-var-tids-opium/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.