23 april 2015

Förutsägelser för Domedagen


Igår var det Earth Day, så jag hoppades du kramade ett träd eller kysste en apa, eller något liknande.

1970 då den första Earth Day firades, gjorde att flertal framstående forskare en mängd förutsägelser om den närmaste framtiden som gör att vi undrar vad det var de rökte.


4. "Befolkningsökningen kommer oundvikligen och fullständigt att överträffa alla små ökningar av livsmedelsförsörjningen”  deklarerade Paul Ehrlich  i April 1970. “Dödligheten ökar tills åtminstone 100 till 200 miljoner människor per år svälter ihjäl under de kommande tio åren."


    5. "De flesta av de människor som kommer att dö i den största katastrofen i mänsklighetens historia har redan fötts", skrev Paul Ehrlich 1969 i en essä med titeln “Eco-Catastrophe! 

[1975] “Vissa experter anser att livsmedelsbristen kommer att överträffa den nuvarande nivån vad gäller världshunger och svält i en hungersnöd av otroliga proportioner. Andra experter, mer optimistiska, tror att den ultimata mat-befolknings-kollisionen inte kommer att ske förrän under 1980-talet. "

    6. Ehrlich lade fram sitt mest alarmerande scenario för 1970 Earth Day i ett nummer av The Progressive, där han försäkrade läsarna att mellan 1980 och 1989, skulle cirka 4 miljarder människor, däribland 65 miljoner amerikaner, förgås i “Great Die-Off."


    7. "Det är redan för sent att undvika massvält," förklarade Denis Hayes, chefsarrangör för Earth Day, våren 1970 i vårutgåvan av The Living Wilderness.


    8. Peter Gunter, en North Texas State University professor, skrev 1970, "Demografer är så gott som eniga om följande bistra tidsplan: från 1975 kommer utbredd hungersnöd att starta i Indien; Den kommer att sprida sig och 1990 omfatta hela Indien, Pakistan, Kina och Främre Orienten, Afrika.  År 2000, eller möjligen tidigare, kommer Syd- och Centralamerika att existera under svältförhållanden ... .År 2000, trettio år från nu, kommer hela världen, med undantag för Västeuropa, Nordamerika och Australien,  att leva i svält. "


    9. I januari 1970 rapporterade Life: "Forskarna har gedigna experimentella och teoretiska belägg för att stödja ... följande förutsägelser: Inom ett decennium, kommer stadsbor att vara tvungna att bära gasmasker för att överleva luftföroreningar ... från 1985 kommer luftföroreningar att ha minskat den mängd solljus som når jorden med hälften"

Och ingen lista över idiotiska förutsägelser från den tidsperioden är komplett utan en nick till dem som trodde att mänskligheten största problem var en global nedkylning:

     18. Kenneth Watt varnade för en pågående Ice Age i ett tal. "Världen har kylts ner kraftigt under cirka tjugo år," förklarade han. "Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer den globala medeltemperaturen att vara cirka fyra grader kallare år 1990, och elva grader kallare  år 2000. Det är två gånger så mycket som behövs för att ge oss en ny istid.

Dessa "förutsägelser" påminner oss om att vi bör vara  skeptiska till alla domedagsscenarier. Som vi har sett under de senaste 45 åren, är planeten mycket härdigare, och människor mycket smartare, än vissa forskare ansåg på den tiden.

Mer att läsa här, American Thinker

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.