07 maj 2015

De vanligaste språken i USA


Varje gång vi får ett allmänt meddelande från vårt försäkringsbolag består brevet av minst fyra sidor därför att allt som skickas ut från departement, sjukhus, rättsväsendet, skolor, försäkringsbolag måste översättas till minst 10 språk.

Alltsedan Clintons Executive Order (som Bush vägrade att upphäva), har de amerikanska skattebetalarna varit ansvariga för att betala för ett av de viktigaste (och dyraste) hemindustri-jobben inom flyktingindustrin, nämligen översättningstjänster.

Här är de vanligaste tio språk som talas av flyktingar som förts in i USA (från och med räkenskapsåret 2008 till slutet av det första kvartalet 2015 (31 december 2014). Notera den dramatiska nedgången bland antalet somalier från 2014, när utrikesdepartementet stoppade det somaliska familjeåterförenings-programmet när man upptäckte omfattande bedrägeri.
Det konstaterades att somalier angav personer på sina ansökningar som de inte alls var släkt med.
Det bör också noteras att de sista sex personer som försöker hjälpa ISIS var inflyttade somalier bosatta i Minnesota.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.