06 maj 2015

Ett litet ord betyder så mycket

Klassisk liberalism är en politisk ideologi som förespråkar medborgerliga rättigheter och politisk frihet med representativ demokrati enligt rättsstatsprincipen och som betonar ekonomisk frihet.

Den politiska Vänstern har föredragit att kalla sig “liberal” eftersom det låter bättre än “kollektivist”, men det visar sig att mycket av deras politik och planer inte längre vinner gehör hos den vanlige amerikanen.


Mycket av deras “liberala” politik och planer tilltalar inte amerikanen men de är ganska duktiga på att komma med speciella fraser och ord för att dölja sina verkliga mål.  "Liberal" brukade vara ett positivt ord, innan Vänster omdefinierade det till att betyda “stora utgifter och en stor regering”, så nu vill ingen inom politiken  kalla sig liberal längre. Nu föredrar man ordet Progressiv.

Många Liberaler använder aggressiva ord för att skrämma och tysta sitt motstånd. De vet att amerikanerna inte gillar censur, så de myntade begreppet "hate speech" för att beskriva åsikter som de vill censurera .  De definierar "hate speech" lite vagt genom att säga att det är alla ord som nedvärderar en särskild grupp. Vissa liberaler säger tom. att försvar för traditionella äktenskap är "hatpropaganda".

En annan term som ofta används av Liberaler är "högerextremism".  Strax efter att Obama satt samman sin administration utfärdade Homeland Security en rapport som varnade för en  "Återuppståndelse av Radikalisering och Rekrytering" bland konservativa.  Rapporten sade att Veteraner skulle kunna vara ett hot mot landets säkerhet.  I stället för att varna för verkliga terroristgrupper riktade Obamas administration en absurd misstänksamhet mot de som riskerade sina liv för att försvara Amerika .En annan typiskt omgjord liberal fras är "budgetnedskärning”.  Förnuftiga människor anser att den termen betyder en minskning av utgifterna. Kongressens Democrats säger att en budgetnedskärning uppstår om vi bara minskar ökningen av utgifterna som planeras för nästa år.  Naturligtvis är det inte alls någon nedskärning. Om man planerat en automatisk ökning med 8% men i stället skär ner det till 5% är det fortfarande en ökning.
 Majoriteten av amerikanerna vill att kongressen ska införa riktiga budgetnedskärningar.  Att besegra vänsterpolitik är avgörande för amerikanskt välstånd, men för att kunna göra det måste den sanna innebörden av ord och slagord avslöjas.

1 Kommentarer:

Knute sa...

Folkpartiet Liberalerna: Föräldraförsäkringen är ”ett privilegium från staten”. Att föräldraförsäkringen finansieras med skattepengar som staten (uppbackad av det statliga våldsmonopolet) med tvång har tagit från skattebetalarnas inkomster väljer de att helt bortse från.

”Som liberaler ser vi människan som den enskilda byggstenen, inte kollektiv så som familj.”

För det första är synen på människan som en "byggsten" (i samhällsbygget) något som utmärker totalitära rörelser. Det är en människosyn som Stalin, Mussolini och Hitler till fullo instämde i. Det är emellertid en människosyn som liberalismen under sin historia närmast sett som sin raison d'être att bekämpa. Det är en människosyn som skulle tjäna som definition på liberalismens antites.

För det andra är synen på ett parförhållande (det är de vuxna familjemedlemmarna som avses) som ett "kollektiv" bisarr. Om man med "kollektiv" menar att två eller fler personer samarbetar uppfyller såklart ett parförhållande kravet, men med minsta möjliga marginal. Det rör sig om en synnerligen frivillig gemenskap mellan två myndiga individer, och har därmed väldigt lite med vad man vanligen avser med ordet "kollektiv" att göra. Vad som däremot är ett utmärkt exempel på kollektivism är en statsapparat som genom att reglera familjers vardag bedriver social ingenjörskonst.

http://fnordspotting.blogspot.se/2015/06/om-statssocialliberalism-social.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.