12 juni 2015

Det är så tröttsamt


Den homosexuella agendan, och där inkluderar jag alla egendomligheter som LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender, cross-dressers…),  har fått ett fasligt uppsving under de senaste åren.

Mycket av det kan skyllas på President Obamas administration som aggressivt har främjat en homosexuell agenda och försöker att jämställa den homosexuella livsstilen med den som präglar den naturliga familjen. Genom detta agerande har administrationen mött en stor opposition från ett brett spektrum av amerikaner, som känner hot mot sin religiösa frihet och de sociala konsekvenserna av att främja en destruktiv homosexuell livsstil.  Här är några exempel.

Den homosexuella agendan grundar sig på intolerans mot alla som inte håller med dem och är ett väl samordnat, välfinansierat, omfattande, intensivt försök att infiltrera och påverka organisationer och samhället i stort, för att sprida desinformation och målet är att rekrytera barn.
Barn är priset till vinnarna i kulturkriget. De som kontrollerar vad unga människor får lära sig och vad de upplever kommer att avgöra den framtida inriktningen för vår nation. Det dominerande värdesystem hos en kultur kan totalt ändras av dem som har obegränsad tillgång till barn. Homosexuella aktivister förstå mycket väl  hur viktigt det är.

"Tolerans" är modeordet och det centrala temat för den homosexuella rörelsen och man förvränger ordets  innebörd för att stödja sin agenda. Som ett resultat av detta inser inte alla det hot som den utgör för oss, våra barn och våra friheter.
"Tolerans" betyder helt enkelt att erkänna och respektera andras tro och praxis utan att nödvändigtvis gilla det  eller sympatisera med dem. Men många homosexuella kräver mycket mer än att man respektera deras rättigheter; de kräver även godkännande, beröm och stöd för sina övertygelser, värderingar och livsstil.

Nu bombarderas våra barn i skolan med den homosexuella versionen av "tolerans". Med andra ord, alla åsikter, alla värderingar, alla livsstilar och all sanning är lika mycket värd. Detta är den grund på vilken våra barn indoktrineras av propagandan att de övertygelser och värderingar som de har med sig hemifrån inte skiljer sig från homosexuella värderingar.  Om man säger att något är rätt eller fel är man inte tolerant.

Boken “Heather has two Mommies” (1989), var den första jag kan erinra mig där man riktade sig direkt till barn.

American Thinker skriver om hur Hulu nu sänder en tecknad serie avsedd för barn om en pojke som räddar en prins och en prinsessa, men sedan väljer att gifta sig med prinsen.

Just precis, prinsen, den skäggige killen på bilden. Det är en kampanj för att lära barnen glädjen av, inte bara homoäktenskap, men också borderline pedofili och är helt  förkastligt.
Det är särskilt stötande att man fokuserar på förskolebarn.

Men pro-homosexuella grupper uppmuntras att komma till skolan och lära unga barn hur trevligt och normalt homosexualitet är.

The Gay, Lesbian, Straight Education Network  (GLSEN) har en årlig konferens .  Deras mål: träna rektorer,  skrota Bibeln, och kontrollera läroplanen. Enligt gruppen Concerned Women for America,  inriktar sig GLSEN på skolorna i södern.  Under konferenserna anordnar man en mängd workshops. Några av de ämnen som erbjuds är bland annat:. "Hur du tränar din rektor," "Avledande av bibelfrågor" och "Att integrera lesbiska och homosexuella elever i lämplig litteratur". Detta är deras mål, och deras arbete börjar redan på dagis.

Något man totalt “glömmer” att informera om är att den homosexuella livsstilen är mycket ohälsosam.
Det är helt klart att det finns allvarliga medicinska risker för samkönade beteenden. De som identifierar sig med LGBT-samfundet har i allmänhet väldigt många sexpartners, vilket i sin tur leder till en myriad av sexuellt förmedlade sjukdomar och även tidig död. Ungdom bör varnas för de obestridliga hälsorisker som är förknippade med en homosexuell livsstil.

The CDC Fact Sheet, “Reported STDs in the United States: 2012 Data for Chlamydia, Gonorrhea and Syphilis:

“Trenddata visar att män som har sex med män (MSM) svarar för tre fjärdedelar (75 procent) av alla primära och sekundära syfilisfall. Primär och sekundär syfilis är de mest smittsamma skedena av sjukdomen, och om de inte behandlas, kan det leda till visuell försämring och stroke. Syfilis-infektion kan också göra att en person löper ökad risk för att förvärva eller överföra HIV-infektion. Sammanställning av data från flera större städer i hela landet indikerar att fyra av tio MSM med syfilis också är smittade med HIV. "
CDC rapporterar en 11,1 procent ökning av primära och sekundära fall av syfilis 2011-2012, med 15.667 rapporterade fall under 2012. Det anges att "ökningen gällde endast  män, i synnerhet homosexuella och bisexuella män."

2 Kommentarer:

Anonym sa...

I Sverige har det gått så långt att vi aldrig skulle vare sig drömma eller våga kommentera din artikel, man kan ju dra ner på din pension, fördröja en behandling eller läkarvård. Vi har ju ca 1,5 miljoner offentligt anställda för att hjälpa till med den detaljen.

Hilbert sa...

På tal om vuxenskadade svenska barn.

"Man får älska vem man vill."
Budskapet var "tydligt" när barnen på Förskolan Hagahuset arrangerade "sitt egna pridetåg".
– Det måste man få göra, säger Hugo, 4.

Bilden från vuxenpride visar den utåtagerande sexualitet och dekadens som präglar festivalerna numera. Jag undrar vad barnpride har med kärlek att göra.
Dra inte sex över huvudet på småbarn, tids nog lär de sig att man har rätt att älska vem man vill.
De ska inte pressas in i vuxnas sex-och-könsuppfattningar som de inte kan/bör förstå som fyraåringar.
Svenska små pojkar tror att dom har en social konstruktion mellan benen, och att kärlek är nåt man känner för tiggare och män utklädda till kvinnor.

http://soldatmamma.blogspot.se/2015/06/pa-tal-om-vuxenskadade-svenska-barn.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.