27 juni 2015

En liten bit amerikansk historia

“Utbrytningskriget", "Nordstaternas aggressionskrig”


Många människor tror att det amerikanska inbördeskriget 1860-1865, utkämpades enbart över en frågan om slaveri.  Det är långt ifrån sanningen men dagens undermåliga historieundervisning gör ingenting för att tillrättalägga den missuppfattningen.  Den viktigaste anledningen till att kriget mellan staterna uppstod var att staterna i Södern ville lämna unionen och krävde egna rättigheter vilket de nekades. 

Den tidens Kongress gynnade de industrialiserade norra delstaterna och krävde att sydstaterna enbart sålde sin bomull och andra råvaror till fabrikerna i norr och inte till andra länder.
Kongressen beskattade också kraftigt de färdiga produkterna som tillverkades så att de blev mycket dyra att köpa för Södern.

 Inbördeskriget borde inte ha inträffat. Dessa problem liknade de som tidigare orsakade brytningen med Storbritannien och om de nordliga staterna och deras företrädare i kongressen hade lyssnat till Söderns problemen och ändrat dessa metoder skulle kriget inte ha inträffat.

Vi har fått lära oss att inbördeskriget handlade om avskaffandet av slaveriet, men med undantag från John Browns razzia på Harpers färja, det blev ingen viktig fråga förrän efter slaget vid Antietam i september 1862 när Abraham Lincoln bestämde sig för att befria slavarna i Confederate States för att straffa dessa stater för att de fortsatte kriget. Kriget hade pågått i nästan två år när det skedde.

De flesta sydstatare ägde inte ens slavar och inte heller plantager. De var småbönder som arbetade på familjejordbruk. Vad de kämpade för var sina rättigheter och för att behålla sin livsstil och sitt oberoende,  utan att United States Government diktera deras liv.

Kriget kallas Civil War och också War of Northern Aggression, War Between the States och vi lär oss att det bara handlade om slaveri.
Historieböcker skrivs vanligen av vinnarna av ett krig och det här kriget vanns av unionen men inbördeskriget handlade om mycket mer än att avskaffa institutionen av slaveri.

Det handlade mer om att bevara United Sates of America och skydda individens rättigheter - de principer som landet grundades på.   Naturligtvis är det bra att slaveriet avskaffades, men det ska inte förhärligas och framhållas som det enda skälet till att kriget utkämpades. Det fanns så många fler frågor som var viktiga för människorna vid den tidpunkten och de främsta orsakerna till kriget var ekonomi och statliga rättigheter.

Slaveri var en del av dessa större frågor, men det var inte orsaken till att Sydstaterna ville utträda ur unionen, och inte heller att de krigade.  Det var visserligen en institution som var en del av det ekonomiska systemet men den stora ekonomiska frågan var beskattningen och möjligheten att  sälja bomull och andra råvaror till vilka de ville och till de priser de själva bestämde.

Södern var i sin fulla rätt, men det borde ha funnits andra sätt att lösa problemet.  Fler amerikaner dog under Inbördeskriget än under WWII.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag har hört till dem som trodde att inbördeskriget handlade om att avskaffa slaveriet. Vill minnas att även Wilhelm Moberg gör det påståendet i sitt utvandrarepos. Men för några år sedan så hittade jag till www.mises.org och lyssnade där på en del föreläsningar. Det kan ha varit Thomas DiLorenzo som påstod i någon mp3-fil att Lincoln ville skicka tillbaka de svarta till de länder de kom ifrån. Att slaveriet upphörde berodde nog mest på den industriella utvecklingen där efterfrågan på arbetskraft var mycket stor.

Knegarn

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.