09 juni 2015

"Hon har inte varit kommunist", säger hon

Jag hör från Danmark att de båda blocken (röd och blå) står nästan lika, således att det finns risk för att det röda blocket vinner. Det måste undvikas, om man kan. Nedan följer en liten obetydlig sak som jag helt fräckt försöker blåsa mer liv i.

Den danska statsministern, Helle Thorning Schmidt, beskylls i valkampen för att ha haft ett förflutet som kommunist. Hennes närmaste familj betecknade henne som en "rödglödande" sådan. Som så många ungdomar har varit. Hon själv säger att det inte är sant, och som ett sorts bevis påpekar hon, att hon har "många av samma värderingar idag", vilket skall förstås som att hon alla dagar har varit socialdemokrat. Hon har inte varit medlem i något kommunistisk parti.

Men under det kalla krigets häftiga sovjetiska propaganda blev den danska socialdemokratin mycket påverkad, inte minst under fyrtiotalisternas kulturrevolution. Medan man förut i vanligt omdöme hade ansett partiet som ett värn mot kommunismens utopiska drömmar gav det så mycket efter, att partiet lät utarbeta ett nytt partiprogram i 1969. Det är fyllt med kommunistisk tankegång, som ville styra alla medborgarnas liv från vaggan till graven, helt in i sängkammaren.

Några få år senare fick den pseudo-socialdemokratiska utbildningsministern Ritt Bjerregaard genomfört att folkskolan blev "anpassad till tiden", som det hette, det vill säga med inspiration från de kommunistiska långtidsmålen (publicerade i USA i 1963). I denna "anpassning" var det som Helle växte upp och sög till sig lärdom intill Sovjetunionen bröt ihop. Då först följde hon Ritt Bjerregaards recept: man kan inte som kommunist uppnå någonting i Folketinget, så man måste i stället anmäla sig till socialdemokratin.

Helle Thorning Schmidt borde den gången officiellt ha utbasunerat, att hon nu tog avstånd från sin tidigare fjantiga sympati för en av världens mest underkuvande brutala regimer. Då hade saken i dag varit mer klar. Det är den inte nu. Den är beslöjad. Den danska socialdemokratin har ju - lika lite som det svenska - hittat tillbaka i de gamla vecken från före det kalla kriget, men kör fortfarande i spåret efter Frankfurterskolans kommunistiska långtidsmål.

En bekräftelse på hennes kommunistiska period som studerande vid universitetet i Köpenhamn:

"Och du kan mycket väl hälsa och säga att den studentpolitik som Helle Thorning-Schmidt och bland andra jag bedrev 1988 och två-tre år framåt, var ideologisk och full av utflippade påhitt. Och Helle - som var rävröd, bokstavligen, med långt henna-färgat hår och medlemskap i starkt vänsterorienterade grupper - besatte den gången den verkliga politiska maktpositionen i Statskunskap som 'studienämndens sekreterare'. I själva verket kämpade vi för att få in mesta möjliga marxism i undervisningen."

Spydpigen

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Det finns en utmärkt definition på det fantastiska danska språket om mänskliga nollor som passar bra in på Thorning, hon är "flortynd" i hela sin skepnad!
SU

Knute sa...


Kalifatet er kommet til Mohammedanmark

Jeg blev hjemme på sofaen – eller ottomanen, som den vel herefter skal hedde – og advarede. Og funderede over, om jeg havde gjort hvad jeg kunne. Såsom at opdrage mine børn til ordentlige, retskafne mennesker og sørge for at de fik en nyttig uddannelse som også kunne bruges langt herfra, hvor civilisationen end måtte overleve. Jeg har lært dem at værdsætte menneskehedens overleverede viden, historie og kultur. Jeg har endda begravet et omfangsrigt leksikon, som de kan finde igen når landet ligger øde og alle spor efter vor tids civilisation er forsvundet. Jeg har også lært dem at vedligeholde og betjene en riffel – og at ramme med den.

Så måske ender borgerkrigen ikke helt som hr. Lidegaard og hans indkaldte armé af kulturpaver, eksperter, snotnæsede voldspsykopater, stampister og rakkere regner med. Men da de under alle omstændigheder havner i lygtepælene, kan de jo søge tilflugt hos dem, der blev på sofaen, landsbytosserne. De, som ved ikke at stemme har vraget det partivælde som Grundloven ikke nævner, og derved åbnet for et reelt folkestyre. Når Danmark atter er frit vil lygtepælene så blot skulle bære deres kontrafejer påny. Denne gang med påskriften: EFTERLYST TIL RETSFORFØLGELSE FOR LANDSFORRÆDERI.

https://voldposten.wordpress.com/2015/06/09/fravalget/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.