10 juni 2015

Obamacare faller samman


 För ett par år sedan, när Republicans gjorde tafatta försök att försöka stoppa finansieringen av Obamacare sade Jeb Bush att man borde låta lagen falla samman av sig själv. Han hade rätt, vad som än händer i Högsta Domstolen i slutet på månaden kommer Obamacare sakteliga att falla sönder och samman.
Domstolen kommer att fatta beslut i fallet, som kallas King v. Burwell, nästa vecka och många säger att det kan bli ett dråpslag för Obamacare, genom att sätta stopp för de olagliga subventioner som för närvarande håller lagen uppe.   Anhängare av lagen hoppas på ett avgörande för subventionernas bevarande och administrationen planerar inte för någon alternativ lösning. 

Om domstolen dömer till förmån för målsägarna, kommer resultatet att bli stora skillnader i människors tillgång till sjukförsäkring från staten. Människor i Washington, DC, och de 13 stater som kör sina egna race kommer inte att påverkas, men invånarna i de återstående staterna kan förlora de subventioner som hjälper dem att betala för försäkring.  Det innebär en kraftig ökning av antalet oförsäkrade amerikaner.  Enligt en beräkning, kan ärendet resultera i att åtta miljoner fler amerikaner kommer att vara oförsäkrade 2016.

Men även om domstolen dömer till förmån för de åtalade, kommer det bara att fördröja det oundvikliga, vilket är det faktum att Obamacare är i så dåligt skick att subventioner inte kommer att kunna hålla det flytande.

När lagen (Affordable Care Act) antogs 2010, beräknade Congressional Budget Office att  21 miljoner skulle vara  inskrivna 2016.  Under de senaste fem åren, har administrationen ständigt kommit till korta i sina beräkningar. Denna månad rapporterar Department of Health and Human Services att bara 10,2 miljoner är anmälda till programmet - det är bara hälften av målet för nästa år. Det finns ingen möjlighet att de kommer att nå detta mål, med tanke på att de personer som var mest ivriga att registrera sig redan har gjort det.

Det är dåliga nyheter speciellt för Obama, eftersom det innebär att det han är stolt över - och praktiskt taget det enda av betydelse som han åstadkommit under sina två omgångar i White House - går åt skogen. 
Det är också dåliga nyheter för försäkringsbolagen, eftersom de inte kan dra in  tillräckligt med pengar för att täcka alla de människor som de tvingas inkludera enligt lag. Och det är särskilt dåliga nyheter för amerikanska medborgare, eftersom det innebär att priserna kommer att skjuta i höjden för alla, eftersom försäkringsbolagen måste kompensera för skillnaden. Premierna höjs så färre människor kommer att kunna betala dem, vilket innebär att de kommer att strunta i försäkring, vilket innebär att priserna kommer att bli ännu högre - en återkommande cykel som kallas “försäkringspremiers döds-spiral.”

King v. Burwell kommer att bli av stor betydelse för  Obamacare,  men i detta fall leder alla vägar till samma ställe: Kollaps.  Det är bara en fråga om hur vi kommer dit och hur många människor som kommer att lida på vägen pga. oansvarig politik.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Påminner om Busch och Clintons respektive försök.

Anonym sa...

Kedjebrevssystem för att tillfredsställa röstköpande korrupta politiker brukar avslöjas och falla samman förr eller senare. I Sverige fungerar det till priset av förlorad köpkraft av det vi här kallar för den svenska "kronan" och genom ren manipulation och konfiskering av egendom. I Amerikas fall betraktar ni väl Ponzi och Madoff som småfisk jämfört med Obama och bröderna Emanuel.
SU
SU

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.