01 juni 2015

Vad har de för planer nu?
Pentagon medgav förra veckan att de av misstag skickat levande anthraxbakterier (mjältbrand) till statliga och privata laboratorier i minst nio stater, och en amerikansk militärbas i Sydkorea.

Man säger att: ”Det finns ingen risk för allmänheten, och det finns ingen misstanke om eller bekräftade fall av mjältbrandsinfektion bland den exponerade personalen “,  samtidigt som fyra laboratorieanställda genomgår behandling efter exponering och över 20 i Sydkorea.

ABC News rapporterar att proverna sändes den 30 april till laboratorier i Kalifornien, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Tennessee, Texas, Virginia och Wisconsin. Enligt NBC News, levererades de via FedEx. Endast Maryland-proven har bekräftats som levande Bacillus anthracis, de bakterier som orsakar mjältbrand.

 Men ingen av nyhetsrapporterna frågar: Varför?

Gå tillbaka till oktober 2001 när ABC ledde mediahysterin genom att rapportera att man hittat mjältbrandssporer i brev som skickats till politikerna i Washington.
Att det var osant  hindrade inte ABC från att fortsätta att påstå det i veckor efteråt; inte heller hindrade det andra journalister från att dra upp det gång på gång under 2002 och senare.

Varför skickar Pentagon Anthrax runt om i världen,  samma “biologiska massförstörelsevapen” som utgjorde ett sådant överväldigande hot år 2003 att man anföll Irak och störtade Saddam Hussein ?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.