23 juli 2015

Mussolini kallade det fascism

 Statligt reglerande av hur privat egendom och rikedom skulle användas för att uppnå det gemensamma goda fick sitt namn av  Benito Mussolini, när han grundade fascistiska partiet i Italien.


Seattle har bestämt att minimilönen ska vara $ 15 för att hjälpa arbetstagare ur fattigdom, så att de kan klara sig utan offentliga bidrag. Lagen trädde i kraft i början av april. Nu börjar man se resultatet.

Det visar sig att vissa arbetstagare ber sina chefer om färre timmar allt eftersom deras löner stiger.  De vill se till att deras inkomst inte överstiger den summa som berättigar dem till bidrag för saker som mat, barnpassning  och hyra.

Detta är problemet med välfärdsstaten.  Den skapar en mentalitet av beroende och när man stiftar lagar i tron att göra saker bättre, som att höja minimilönen, fungerar det inte.  Bidragen är nämligen inte baserade på förmågan att arbeta eller inte, utan på inkomst.

Seattle har subventionerat över 130.000 familjer med "matkuponger" men endast cirka 500 av dem föll av bidragslistan efter att den nya lagen om minimilön trädde i kraft. Vad hände med resten? De flesta arbetar, men färre timmar, för att inte förlora bidragen.

Det är lättare att bli beroende av bidrag än att arbeta. Det är lättare för jordbrukare att acceptera subventioner, (som höjer priset på mat) än det är att konkurrera fritt och ärligt. Staten premierar osympatiska egenskaper som lockar fram de sämsta karaktärsdragen hos människor.
Samhället degenererar till en sorts inbördeskamp där varje grupp pressar fram lagar och förordningar för att berika sig själv på andras bekostnad.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Många undrar om Obama skall lyckas med att förslava ca 315 miljoner amerikanska medborgare med hjälp av Obamacare?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.