11 juli 2015

Nu är väntetiden snart över


Grekland har lagt fram en slutlig kompromissplan för sina euro borgenärer. EU:s finansministrar ska träffas under helgen för att diskutera förslaget och slutgiltigt besluta om vad man ska göra.
Den allmänna stämningen bland de europeiska ledare verkar inte vara alltför optimistisk.

Grekerna har tidigare försökt hitta en kompromiss. Deras senaste erbjudande innehöll enligt uppgift några mycket smärtsamma åtstramningsåtgärder …men den största stötestenen är pensioner. Det var regeringens ovilja att direkt sänka pensionerna som ledde till IMF:s vägran att ens förhandla om det grekiska förslaget för två veckor sedan.

Pensioner och löner står för cirka 75% av de primära utgifterna; de andra 25% har redan sänkts så det gör ont. Pensionsutgifterna svarar för över 16% av BNP, och överföringar från budgeten till pensionssystemet är nära 10% av BNP.
IMF:s chef Blanchard säger: “Vi tror att en minskning av pensionsutgifterna med 1% av BNP (av de 16%) behövs, och att det kan göras samtidigt som man skyddar de fattigaste pensionärerna."

Drudge Report säger att “Merkel blinkade”, men jag har en känsla av att det fortfarande står och faller med vad Tyskland kommer att besluta.  Grekerna är skyldiga tyskarna cirka € 86.7 miljarder. Det tyska folket är överväldigande emot att skyffla in mer pengar i ett finansiellt svart hål och de tyska ledarna har intagit en mycket tuff linje gentemot Grekland under de senaste dagarna.

Om Tyskland inte gillar det nya grekiska förslaget, kommer det med största sannolikhet att falla samman.  Och om det inte finns något avtal, kommer de grekiska statsfinanserna att frysa helt, det grekiska banksystemet kommer att kollapsa, och grekerna kommer troligen att tvingas att återgå till drachma.

All uppmärksamhet är riktad mot Grekland just nu, men den grekiska krisen är bara en del av bilden. Överallt på jorden ser vi röda flaggor.
Om Grekland sparkas ut ur euro-zonen kommer det att påskynda det oundvikliga, vilket är att vi med dunder och brak går mot en stor global finanskris.

20 Kommentarer:

Knute sa...

Socialism på andras bekostnad.

Marx said, “the worker is only himself when he does not work,” a sentiment many Greeks embrace by retiring on government pensions at age 50.

Actually, the euro is a bad idea that is the logical application of an even worse idea — the European Union.

http://www.washingtonpost.com/opinions/a-greek-tantrum-masquerading-as-governance/2015/07/08/7d4829a4-24c5-11e5-aae2-6c4f59b050aa_story.html

Knute sa...

Ryssland och Kina försöker i elfte timmen att skapa ett alternativ till USA:s och Europas misslyckade dollar och euro, men det verkar inte fungera. Som du skriver går vi med dunder och brak mot en stor global finanskris.

Anonym sa...

Förstår inte riktigt varför det måste bli en global finanskris när en randstat i EU faller samman och det dessutom inte för ett ögonblick kan uppfattas vara en svart svan?

Situationen är välkänd och möjliga utfall är också välkända sedan länge.

Erik

Knute sa...

Visst skulle det kunna segla ut en “svart svan” om Grekland lämnade euron. Det finns fler länder som inte vill betala sina skulder. Till exempel är USA skyldig Kina 4.000 miljarder dollar.

Anonym sa...

Finland: "Med säkerhet i dödsriket" hette en artikel i National Review 24 juli 2012.
Där berättade finansminister Jutta Urpilainen att hon visserligen lånar ut pengar till Grekland, eftersom hon är tvungen till det, men att hon får säkerhet från de andra Euro-länderna, särskilt Tyskland.
Och om Grekland går bankrupt, får Finland ut pengarna från Tyskland m.fl.
"Har ni fått grekiska öar som säkerhet?", frågar murveln (på Der Spiegel).
Ei, svarar Jutta. "Mekanismen är mycket enkel: När grekerna behöver mer pengar, ökas vår säkerhet ... Får vi inga säkerheter kan vi inte skicka pengar till grekerna!"
http://www.nationalreview.com/corner/311242/collateral-tuonela-andrew-stuttaford

Har det här ändrats på något sätt, de senaste tre åren?
/ SD

Anonym sa...

Det sämsta Grekland kan göra nu är att återgå till euron, eftersom det är denna valuta som skapat Greklands akuta problem.
Vi kan titta på vad som händer med import/export om värdet på den egna valutan förändras. Om den egna valutan är för högt värderad så minskar exporten eftersom det blir dyrare att köpa landets produkter. När exporten minskar, får man in mindre utländsk valuta i förhållande till den egna varför värdet på den egna valutan minskar - detta leder sedermera till att exporten ökar på nytt. På så sätt oscillerar export/import med värdeförändringar av den egna valutan. Om dessa spontana och naturliga oscillationer inte skulle vara tillräckliga för att garantera en god export och goda utländska inkomster kan ett land som har en egen valuta kan korrigera sina handelsbalansproblem genom re- och devalveringar av valutan. De som drabbas av detta blir i första hand den inhemska befolkningen men de kan snart igen hämta ikapp.
När man har en gemensam valuta, euron, så förhindras inte bara möjligheterna till re- och devalveringar utan också den naturliga oscillationerna av export/import. Eftersom värdet på euron anpassas till ett europeiskt medeltal kommer euron för tyskarna att vara konstant undervärderad och gynna deras export och inflöde av utländska inkomster medan de för länder som Grekland kommer att vara konstant övervärderad och försvåra för dem att få exportinkomster. Och detta är vad som skett. Det kan liknas vid en båt som kantrar så att den på ena sidan kontinuerligt tar in vatten tills den sjunker.
När det gäller de andra sakerna angående Grekland, korruption, låga pensionsåldrar etc. så var det ju sådant som gällde före euron och är kanske en del av den grekiska kulturen. Och det får de ju ta itu med själva, bara de kommer ur eurons strupgrepp.
/SB

Anonym sa...

När det gäller lånen till Grekland så sker dessa genom privata centralbanker som trycker upp papperspengar från ren luft. Detta kostar dem ingen ansträngning alls utan är bara - en knapptryckning. Men här gäller det att låtsas. Bankerna som inte vill gå miste om fortsatt skuldsättning (skuldsättning = makt) kräver att de olika ländernas regeringar skall ge statliga garantier om de inte får tillbaka sina papperspengar från det lånande landet, vilket innebär att skattebetalarna i respektive länder får betala ”skulden” till bankerna.
Problemet är alltså de statliga garantierna. Om vi inte hade dessa så skulle det inte ske ett endaste dugg om centralbankerna inte fick tillbaka de papperspengar som de tryckt upp från luft - utan ansträngning. Det skulle bli en annan siffra i bankboken endast. That’s it.
När centralbanker trycker upp papperspengar från ren luft och ”lånar ut” till olika länder så ökar inflationen och människorna i andra länder får mindre för sina pengar. Det är alltså de europeiska folken som tar notan av lånet genom penningvärdesförsämringen. Men centralbankerna har inte förlorat någonting. De bara låtsas. Och det här spelet kan fortgå så länge som människorna inte sätter sig in i bedrägeriet.
Nu kommer Grekland ånyo att ta ett nytt stort lån - och detta kommer att förslösas av de korrupta politikerna. Hur skall man ta sig ur detta ? Man får ta ett större lån osv., osv. Centralbankerna har ingenting emot korrupta politiker. De älskar korrupta politiker, det är deras livsluft. Ju fler korrupta politiker, desto flera lån, ju fler lån desto större skuldsättning, ju större skuldsättning desto mindre nationell självständighet och desto närmare kommer vi ”Den Nya Världsordningen”, som Henry Kissinger nyligen skrev en bok om. De största stötestenen är USA, därnäst Europa. Men de är på god väg att lyckas.
/SB

Berit sa...

Du har helt rätt SB, tack för dina förklaringar.
Jag tror att Obama har gett Merkel order att behålla Grekland i eoro-zonen för att hindra Ryssland från att få för stort inflytande.
Grekland har historiska band med Ryssland. Båda länderna är ortodoxa och i utkanten av Europa (med en gemensam fiende i det osmanska imperiet under en längre tid). Grekland har redan fått en officiell inbjudan från Ryssland att bli den sjätte medlem av New Development Bank (NDB).

Anonym sa...

Nu påstår jag inte att Greklands kris kan leda till en större världskris. Men denna beror då inte på att bankkapitalet lidit stor skada utan på att man planerat en sådan stor kris. Så gjorde man 1929. Först expanderade man penningmarknaden under 9 år och tryckte upp 62 % mera papperspengar. Det blev enormt billigt att låna. Folk belånade sig upp över öronen - aktiekurserna steg som en raket. Som på en given signal slog Federal Reserve till - räntan chockhöjdes, mängder av lån krävdes tillbaka med omedelbar verkan. Aktierna störtdök, folk paniksålde, företag gick i konkurs över hela världen. Och de stora bankerna på Wall Street (som äger Federal Reserve) kunde berika sig genom att köpa upp alla viktiga aktier till vrakpriser - plus att de slog ut alla mindre banker i USA.
Penningmånglarna visade vilken makt de hade - och de ökade den. Detta scenario kan mycket väl utvecklas idag också - kanske med Grekland som förevändning.
/SB

Anonym sa...

Berit,
Första meningen ovan skulle vara: "Nu påstår jag inte att Greklands kris INTE kan leda till en större världskris".
Jag tror att du kan ha rätt när det gäller Grekland/Ryssland. Men jag tror att det också gäller oavsett Ryssland. Inget land får lämna euron, därför att detta är ett avbräck för målet att nå en "världsvaluta" via IMF. Förrädarna bakom Obama gör så gott de kan för att bryta ner dollarn, tryck upp hur mycket sedlar som helst, "låna ut" till korrupta politiker i U-länder, "ge bort" som "gåvor", allt som minskar dollarns värde och lägger bördor på det amerikanska folket förstör för USA men jämnar vägen för "Den Nya Världsordningen". Liksom dollarn är euron bara en tillfällig valuta som båda skall ersättas av någonting som inget självständigt land har någon som helst kontroll över - endast eliten, de maktsfärer "behind the scenes" som tagit ett fast grepp över våra politiker och styr dem.
Därför stödjer jag allting som sätter käppar i hjulet för "Den Nya Världsordningen". Fienden finns nu inte huvudsakligen i Ryssland utan agerar som en trojansk häst i de styrande kretsarna i USA. Och dessa maktcentra är de absolut farligaste.
/SB

Berit sa...

Om Grekland “slipper undan”, (det blir ett elände, vilket som) öppnar det dörren för de andra PIIGS-länderna.

Anonym sa...

SB säger att centralbankernas utlåning är en ren bokföringstransaktion; man "trycker papperspengar från ren luft".
(Idag behöver man inte trycka sedlar längre. Lånen finns bara som bokförings-poster, i regel.)
Dock: Förr eller senare slår bokförings-utlåningen till. När grekerna inte vill betala tillbaka lånen. Och förmodligen inte ränta heller (även om räntefoten är låg f.n.)

Tar inte grekerna kostnaden, måste utlånaren göra det. Alltså främst tyskarna. Som lånat ut 86 miljarder euro. Och Frankrike, 65 miljarder. [Finland? 5,8 miljarder.] Detta enligt DN idag (11 juli).
[Miljard blir billion på amerikanska; nu oftast på brittiska också.]

Göran Persson [1996-2006] konstaterade att "Den som är satt i skuld är icke fri". Var tacksamma att ni bor i Sverige!
Vår statsskuld nu är 43,9% av BNP.
Västeuropa ligger i regel högre: DK 45%, SF 59%, D 75%, UK 89%, F 95%... (N 26% ! LUX 23%)
Grekland? 177%...!
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1

Det verkligt väsentliga är "produktionen", arbetet som utförs. Från stenhuggaren till dataexperten och medicinske professorn.
Men "bokföringen" måste ha något relation till produktionen. Och konsumtionen. Det går inte i längden att låna upp pengar, som grekerna gjort, så att vanligt folk kunnat gå i pension vid 50 år.
Förr eller senare måste man betala tillbaka lånen.
Eller gå i konkurs.

/ SD

Berit sa...

USAs skuld är nu 18 trillioner (tolv nollor). (103% av BNP)
Det kommer inte att vara möjligt att betala det. Ju mer skuld ett samhälle drar på sig desto mer verkliga inkomster måste man ha bara för att serva skulden i stället för att producera ny rikedom.
Den destruktiva statsskulden är bara ett symptom. Själva sjukdomen är den moderna demokratiska redistributions-staten som beviljar privilegier och förmåner till vissa medborgare och som ska betalas av andra

Knute sa...

If Tsipras wants to continue to receive subsidies, he has to let in the refugees and allow them to flood into Europe. Obviously if Greece left the E.U. it would no longer have the authority to issue European visas, nor would Tsipras get his dough. Tsipras possibly never really intended to leave the E.U.

It is true that in terms of "societal" values, or rather anti-values, nothing separates Tsipras from the Eurocratic ideology of a Europe without borders open to an immigration without limits.

http://galliawatch.blogspot.se/2015/07/continued-uncertainty-in-greece.html

Anonym sa...

SD
Jag är väl medveten om att vi gått ytterligare ett steg längre när det gäller att mystifiera hur man gör när man "lånar ut" pengar. Pengar skapas av "skuld". Men allt detta är enormt mycket svårare att förklara. Och det behövs nog inte eftersom slutresultatet blir detsamma: De som inte har något att låna ut "lånar ändå ut" och blir så enormt rika på denna "utlåning" att de snart äger hela världen. För närvarande genererar denna "utlåning" en tredjedel av USA:s bruttnationalprodukt per år.
Och det spelar egentligen ingen roll om penningproduktionen sker genom nytryckta papperslappar eller genom elektroniskt överförda "pengar". Resultatet blir detsamma. Eliten blir rikare och folken blir fattigare.
/SB

Anonym sa...

Lån ska man ta när man studerar, vid någon högskola e.d.
Lån tar man också när man skaffar bostad. Lägenhet. Hus.
Men man lånar inte för konsumtion. (Svenne! Obs!)
Och då drabbas man inte (direkt) om "eliten" (och andra) tar alldeles för stora lån.
Det väsentliga i tillvaron är den kunskap man har. (Kunskapen som ger en arbete.)
Och kunskapen i vår värld är så enormt, ofattbart mycket större än förr (20-30 talet t.ex) att världen inte alls går under – av det här skälet; lånen.
Även om man väl tycker att en del ledande politiker [EU, USA, Sverige] är rätt korkade...
(Så problem lär det väl kunna bli, framöver...)
/ SD

Anonym sa...

Om Grekland lämnade Euro-området för gott skulle de kunna återhämta sig snabbare: Drachmen skulle sjunka - turismen ($16 billion) får det bättre, och drar fler besökare. Exporten ($30 billion) får det också bättre, och ökar.
- Men varför skulle då Portugal, Spanien, Italien (Irland, rentav Frankrike) vilja vara kvar? Ha kvar euron?
Detta är skälet till att EU-folket inte vill släppa Grekland.
- Tyskarna föreslår nu ett "temporärt" utträde. -- Och man tror att grekerna sedan vill tillbaka?
http://www.nationalreview.com/corner/421066/greece-debt-crisis-euro

/ SD

Anonym sa...

Vackra bilder om situationen i Grekland. I alla fall de första.
http://www.powerlineblog.com/archives/2015/07/the-week-in-pictures-greeced-skids-edition.php
/ SD

Knute sa...

Den grekiske premiärministern som förvaltar en statsskuld som i mars månad låg på 177% av BNP, blev uppringd av den amerikanske presidenten med en statsskuld som bara ligger strax över 100%, och fick några manande ord på vägen. Typ: ” – Håll ihop Euro-samarbetet. Och fråga inte Ryssland om hjälp. För då åker du ut i havet med huvudet före.” Och den grekiske premiärministern svarade i stil med: ” – Det är lugnt, jag gillar att vara med i klubben. Jag föraktar mina väljare precis lika mycket som alla andra politiker.” Och Barack Obama log i bildrutan och sa: ” – Yay, give me five!”.

Med andra ord, charaden du ser på TV och hör i radion och läser om i tidningarna handlar inte om en finansiell skuld. Det handlar om att bevara en makttrust kallad EU, och förhindra att medborgarna får tillbaka makten över sina liv och sin egendom. Därför Barack Obamas hastiga inhopp. Och här står medierna på maktelitens sida.

https://peterharold.wordpress.com/2015/07/12/krisen-i-grekland-landet-dar-demokratin-foddes-och-dog/

Anonym sa...

Finanseliten bakom Federal Reserve och de europeiska centralbankerna och människorna bakom de hemliga närverken Illuminati, Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations etc., etc. älskar detta grekiska drama. Och med detta vill de visa att självständiga nationer (Grekland, Sverige, USA etc.) inte klarar sig själva utan det måste till en överstatlig styrning - där de själva snart kan framträda och få ära och berömmelse.
De vill alltså på det nationella planet få till det som redan existerar på det individuella planet - distribution av ländernas tillgångar. Ingen nation skall få möjlighet att bli stark och växa (liksom inga individer). Det som gäller är nomenklaturans förmåner och makt. Denna skall icke fördelas. Och ingen skall ens känna till den.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.