25 september 2015

Skenhelighet är inte en dygd

Påve Francis är som alla vet på besök i USA och alltsedan han blev påve har han upprepade gånger kritiserat och fördömt kapitalismen och den fria marknaden.
Han kritiserar konsumtionssamhällets slöseri och okontrollerade tillväxt och pekar ut luftkonditionering som någonting speciellt slösaktig, som bidrar till klimatförändringarna. Naturligtvis funderade han ut allt detta i sitt luftkonditionerade hem, alldeles intill Vatikanens luftkonditionerade arkiv.

Vad påve Francis borde säga om han var ärlig är att  “Under de senaste decennierna, har mer än en miljard människor tagit sig ur fattigdom. Aldrig i mänsklighetens historia har så många människor fått det så mycket bättre så snabbt. Det är en sann välsignelse. Källan till välsignelse är kapitalismen.

Kapitalismen förbättrar människans villkor. Luftkonditionering är ett bra exempel. Utan luftkonditionering, skulle hela regioner vara praktiskt taget obeboeliga. Utan luftkonditionering,  lider människor och dör under värmeböljor. Utan luftkonditionering, skulle produktiviteten sjunka när det är varmt.  Utan luftkonditionering skulle sjukhusen vara mindre sanitära.

Ingen av oss vet om jorden i framtiden kommer att bli varmare eller kallare men vad vi vet är att trots alla prognoser och datormodeller, har uppvärmningen tagit en paus. Men om det blir varmare i framtiden kommer det att vara luftkonditionering som gör det behagligare att leva.

Påvens uppgift är att representera de högsta kristna dygderna och hyckleri är inte en av dem. Han kritiserar “klimatförnekarna” samtidigt som han reser världen runt i sin Boeing 777.

Påvens flyg från Rom till Kuba, Washington, DC, New York, Philadelphia och sedan tillbaka till DC och till Rom kommer att uppgå till cirka 11.500 miles, vilket totalt släpper ut cirka 572 ton CO2.
Det motsvarar den mängd koldioxid som erhålls om man bränner  557.000 pounds kol eller 1.200 fat olja.  En relativt vanlig bil som man kan köra 21 miles per gallon skulle kunna transportera oss 1.2 miljoner miles med samma koldioxidutsläpp och det är 47 gånger så mycket energi som ett enda, medelklass-hushåll använder årligen.
 Ändå  kräver påven att amerikanerna skära ned på sin livsstil och betalar koldioxidskatter för att bekämpa den så kallade "av människan orsakade klimatförändringen."

Men det räcker inte med miljökritik. Han har också begärt att USA i princip eliminerar sin södra gräns fullständigt, samtidigt som Vatikanen har bland de mest restriktiva immigrationslagarna i världen.
Så här ser deras gränser ut:

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Påven Fransiskus har aldrig upplevt kommunismen/socialismens vedervärdigheter vad vi vet och att försöka dölja det borde straffas lika strängt som dem som hyllar nationalsocialismen!
SU

Anonym sa...

SMHI har temp-siffror från 1722; äldst i världen. En siffra om dagen (max + min / 2).
Juli månad har ett tak på 20º, tolv år. (1752 t.o.m. 21º). Senaste gången: 2010.
- Det finns också ett golv på 13º, också tolv år. Senast 1962/1965/1977. 1960-talet var det kallaste decenniet, med 15º i snitt. "Ryska atombombsproven", minns kanske de som var med då.
- Men det lönar sig inte att nämna ting som dessa. Från påven och nedåt vet man att det går åt h-e för oss; vi brinner upp!
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2855
- Men det är en zippad text-fil; åtminstone för murvlar lär väl det vara alldeles för komplicerat.
/ SD

Anonym sa...

Abend-land (Skymnings-land) -- National Review om Sverige. Och Europa. Mark Steyn: "Politiken sjönk ner till en rotation av arroganta med-regenter från en hermetiskt tillsluten elit, med förutsägbara konsekvenser."
http://www.nationalreview.com/corner/424683/abenland-andrew-stuttaford
(Financial Times når du via Google News: Sök efter FT + "Outcast Sweden Democrats".)
/ SD

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.