24 september 2015

“Vi kommer snart att bli en majoritet”

 Jersey Citys skolstyrelse röstade i förra veckan och beslutade att inte att stänga skolorna för den muslimska högtiden Eid al-Adha, en av de viktigaste högtiderna för muslimer.
Skolan styrelseledamöter  fattat sitt beslut trots vädjanden från muslimska deltagare som slöt upp för att förespråka att styrelsen ändrade schemat.
 Vid ett tillfälle,  blev det så kritiskt att en vakt måste "ta hand" om situationen. Minst en person eskorterades från mötet.
"Vi känner oss överkörda av skolstyrelsen och vi känner oss utstötta från detta system," sade en av deltagarna.
"Vi kommer snart att bli i majoritet”Det är helt riktigt. De är bara  en liten minoritet nu, men vår quisling-regering har importerat muslimer i hundratusental. Den sk.”flykting” krisen tjänar som en förevändning för att importera en extra 200.000 i slutet av 2017, det är på toppen av vad som tidigare föreslagits.  Deras reproduktionssiffror är dessutom explosiva.

Om vi tycker att de är påträngande nu, medan de bara utgör mindre än 1% av befolkningen, vänta och se vad som händer när denna procentsats ökar.
När de uppnår en majoritet kommer det att bli hälsosammast för oss alla att bli muslim.

Våra härskare är mer än villiga. All form av motstånd är uteslutet, eftersom det skulle vara "rasistiskt”.

Det är inte bara Europa som hotas av utrotning av Islam. Trots den massiva tillströmningen från Latinamerika över våra öppna gränser, är muslimer det snabbast växande blocket av invandrare i USA.

Islam har strävat efter att erövra den västerländska civilisationen i 1400 år.
De har gjort stora framsteg; de flesta i Mellanöstern var kristna innan de föll för kroksabeln.
Islam stoppades när västvärlden drog ifrån både ekonomiskt och tekniskt. Men nu finns det politisk korrekthet, vilket gör oss hjälplösa inför våra fiender, så erövringen kan återupptas.


4 Kommentarer:

elina sa...

De individer som förökar sig mest effektivt blir också de som kommer att dominera populationen.

Västerlänningar har valt att förverkliga sig själv på flera andra sätt än att ha flera barn. Muslimer gör ett annat val. Så civilisationen kommer att kollapsa för det finns inga muslimska länder (rätta mig gärna och ge exempel!) där det inte pågår någon form av krig och förstörelse, åsidosättande av mänskliga rättigheter eller förtryck av kvinnor samt resursfördelning som är långt från optimal.

Anonym sa...

Men västerlänningar jobbar rätt så effektivt när de har uppnått välfärd, eller hur? Vad händer när det inte mer finns några västerlänningar som jobbar och betalar skatt för att importerade muslimer skulle kunna få bidrag för att leva loppan? Vem gör jobbet då? Studier visar att bidragstagares barn också lever på bidrag och inte vill jobba.
Sen att inte producera många barn här i Europa är också att ta sitt ansvar. Det sägs ju att världens resurser inte är oändliga. Bättre ett barn som är högutbildat och kan jobba för utvecklingen än tio som inte ens har förmågan att lära läsa i normal takt.

Berit sa...

Genom att släppa in ett stort antal invandrare, lägger västerländska regeringar en ännu större börda på redan överbelastade välfärdsstater. Att ge förmåner, bostäder och sjukvård till invandrare som inte har betalat något i potten är ohållbart. Man kan inte tillåta massinvandring till en välfärdsstat. Men oansvariga, utsvävande politiker anser att de har större plikt gentemot invandrare än sitt eget folk, som redan är under kraftig åtstramning och som nu tvingas att betala för sin egen undergång.
Och det är kommande generationer som måste betala det högsta priset för politikernas feghet.

Knute sa...

Den farliga profeten.

Muhammed är förebild för miljontals muslimer - men också för terrorister. Detta beror på att islams heliga profet också hade tyranniska och paranoida personlighetsdrag.

Muslimer måste riva sig loss från Profetens många patologier: hybris, paranoia, oförmåga att ta emot kritik och uttalad tendens att känna sig kränkt.

http://www.information.dk/547411

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.