03 november 2015

Den ekonomiska bomben

        

Jag, och många med mig, indoktrinerades under skoltiden därför att i stort sett alla ekonomiska kurser behandlade John Maynard Keynes ekonomiska teorier som det enda saliggörande.
  Läroböckerna var fullproppade med ekvationer och uppställningar av makro- och mikroekonomiska teorier, inklusive hur centralbankerna administrerar fiat valutor.
Allt detta är grunden för dagens centralt planerade ekonomier i västvärlden, som för övrigt också omfattar Japan och Kina.  Även det kinesiska kommunistpartiet har övergett den marxistiska teorin om arbetets värde och helt gått in för Keynes planekonomi.
(Googla : “China Ghost cities”)

Kontrollerade (centralt planerade) ekonomier har alltid slutat med sammanbrott,  ledsagade av krig och elände både ekonomiskt och politiskt. Detta kommer också att gälla för den västerländska ekonomiska modellen som  i grunden styrs av centralbankerna. Processen utspelas redan inför våra ögon.

Den ekonomiska expansionen i USA mellan 1802 och 1914 saknar motstycke och var resultatet av en mestadels “laissez-faire”, fri marknadsekonomi,  baserad på ett monetärt system som backades av guld.

 Federal Reserve Bank, som inrättades i smyg under vinter-helgdagarna 1913, har möjliggjort stölden av 97% av  dollarns värde, två världskrig, två stora ekonomiska depressioner: 1929-1946 och den nuvarande som inleddes under 2008 och fortfarande pågår. Den nuvarande depressionen döljs genom att våra kollektivistiska härskare publicerar falsk statistik och genom det massiva skapandet av valuta och skuld. Det finns ingen möjlighet att allt detta kommer att sluta lyckligt.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.