24 november 2015

Hur kan vi försvara oss?

        

Det är populärt att säga att “inte alla muslimer är terrorister men alla terrorister är muslimer.”
Inte alla muslimer är villiga att konfrontera Västvärlden och acceptera den fundamentalistiska tolkningen av Islam, men islamisterna har tagit kontroll och dominerar det som händer nu i den muslimska världen.

Man beräknar att det finns över 1,4 miljarder muslimer runt om i världen. Om bara en procent av dem accepterar den kompromisslösa teologin, och 10 procent av denna 1-procent bestämmer sig för att ansluta sig till de radikala leden har grupper som al-Qaida och ISIS, 1 miljon människor att rekrytera bland.

En samordnad ideologisk kampanj mot denna medeltida islamistiska ideologi kan kanske vända den trend vi ser nu, men vem ska driva en sådan kampanj?
Den kommer inte att ledas av politiker i Väst och inte heller av de politiska ledarna i Saudiarabien. Vem ska finansiera den? Vem ska undervisa? Var kommer det att ske?  Knappast i våra skolor.
Varför skulle 10% av 1-procenten bry sig om det?  Om informationen kommer från Väst avvisas den automatiskt som regeringspropaganda från de otrogna.

  När det finns en rekryterings-pool av en miljon människor,  inkluderande kvinnor, talar vi inte om en liten politisk rörelse. Om dessa människor kan finansieras, och om de inte är rädda för att dö, finns det praktiskt taget ingenting som nuvarande västerländska demokratier kan göra för att försvara sig. Regeringarna är inte i stånd att stoppa flödet av vapen till dessa grupper. Terroristerna bryr sig inte om vapenlagar. Terroristerna i Paris hade Kalashnikovs som de uppenbarligen inte hade köpt i en vanlig vapenaffär.

Frankrikes president kan säga att detta är krig, och han kan ge order om nya bomb-räder mot ISIS, men det löser inte problemen på hemmamarknaden. De muslimska gettona är ogenomträngliga och inte ens polisen går in på dessa områden nattetid.

Är vi redo för krigslagar? Jag tror inte det.

Västvärlden kommer att motsätta sig det, men när män är villiga att dö i ett självmordsuppdrag, finns det i princip ingenting som västerländsk polis och militär kan göra för att skydda allmänheten.
Medborgarna är försvarslösa, men det är inte terroristerna.  Terroristerna har kontroll, eftersom de kan få tag på Kalashnikovs och de är också villiga att dö för sin sak. Dessa två faktorer placerar dem i kontroll.3 Kommentarer:

Knute sa...

I princip alla terrorister är invandrare, säger Ungerns premiärminister. Detta är något många av oss naturligtvis redan vet, men det är ovanligt att politiker drar några konsekvenser och omprövar invandringspolitiken.

http://avpixlat.info/2015/11/23/ungerns-premiarminister-i-princip-alla-terrorister-ar-invandrare/#more-161168

Viktor Orban är både en handlingens man och en stor tänkare:

Getting up from his seat around a large conference table, Orbán walks over to the books stacked on his desk and shelf. He picks up a tract on Europe he’s reading by Jürgen Habermas, the German philosopher and proponent of a closer, federal EU. “The most dangerous book,” he calls it.

There are essay collections by the founder of the ultra-conservative Catholic Opus Dei movement (Orbán’s a Calvinist) and the Hungarian Nobel laureate in literature, Imre Kertész. He’s reading about the political theory of Islam and another book on the global sexual revolution — “an anti-gender study,” he says, “about how we destroy freedom in the name of freedom.”

“Liberalism in Europe now concentrates not on freedom but on political correctness. It became a sclerotic ideology. Dogmatic, may I say. The liberals are enemies of freedom” who, he says, want to limit Hungary’s freedom to make its choices as a nation-state.

“Liberalism became a mainstream politics. They fight against everybody who does not belong to the mainstream. But not to belong to the mainstream does not mean that you are not in favor of freedom. Just the opposite now.”

Angela Merkel is no fan of his, and the feeling seems mutual. Still, Orbán says it’s easier to work with the German chancellor than with Putin: “With Merkel we have a principle-based policy. So if you agree on certain principles, it’s easy to manage the reality. Just the opposite with Putin: We can manage some reality, but never agree on principle. As we Hungarians like to say, it’s a different coffee house.”

http://www.politico.eu/article/viktor-orban-interview-terrorists-migrants-eu-russia-putin-borders-schengen/

Anonym sa...

Det som förestår oss oavsett om vi vill det eller inte är ett utrotningskrig. Givetvis kommer många helt oskyldiga att dö, men utan att vara vare sig vänster eller högersinnad vill jag påminna om vad Stalin ansåg beträffande de enorma utrensningar som drabbade miljoner människor i Sovjet på 30-talet: "Man kan inte utesluta att det stänker flisor då man hugger famnved"!

Anonym sa...

Anonym,
men utrotningarna i Sovjet tog inte sin början med Stalin utan med Lenin och Trotskij redan omedelbart efter revolutionen 1917, med den s. k. röda terrorn. Det gällde att utrota den ryska intelligentian som utgjorde ett hot mot deras makt, människor med mental kapacitet som Dostojevskij, Turgenjev, Tolstoy etc., etc., dvs. allt det vi förknippar med ryska litterära klassiker. Och de lyckades i stort sett. Det blev bara en jätte kvar - Solsjenitsyn. Men ohyggligheterna är inte personbundna utan är knutet till ideologin. Samma sak som hänt i Sovjet har också hänt och händer i alla kommunistiska länder från Östtyskland till Kambodja - när man inte är nöjd med andra åsikter än sina egna så utrotar man de människor som hyser sådana åsikter.
Vad Stalins utrensningar gällde var att döda de i partiet som deltagit i den röda terrorn. Det var detta som gjorde deras anhängare så upprörda. Revolutionen äter sina egna, som det hette om den franska revolutionen. Men det visste vi ju förut. När stenen väl satts i rullning, så kan ingenting stoppa den. Men detta skall tänka på före - och inte efter.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.