02 november 2015

Putin säger att Global uppvärmning är ett bedrägeri


Vladimir Putin är en före detta KGB-skurk, men han har visat sig vara en ledare som inte tvekar att konfrontera våra gemensamma fiender, både inifrån och utifrån.


Putin tror “inte att det förekommer någon global uppvärmning utan att hela idén är ett bedrägeri för att begränsa och kontrollera den industriella utvecklingen i flera länder, bland annat Ryssland," säger Stanislav Belkovsky, (en politisk analytiker och Putin kritiker) till New York Times.

Varmisterna vill ju också begränsa den industriella utvecklingen i USA, men det oroar sig inte Putin för.
Putin har ända sedan början av år 2000 ifrågasatt påhittet om att människan orsakar globala uppvärmning.

  År 2003,  sade Putin vid en internationell klimatkonferens att uppvärmningen skulle innebära att ryssarna kommer att "spendera mindre pengar på pälsar", och han tillade att "jordbruksspecialister säger att vår spannmålsproduktion kommer att öka, och vi tackar Gud för det".
Det är helt rätt.  Klimatet varierar alltid. Svängningar mot varmare väder är bra - mot kyligare är sämre.
Putins kommentarer  kom sannolikt efter att hans personal "gjort mycket, mycket omfattande undersökningar för att försöka förstå alla sidor av klimatdebatten", enligt Andrey Illarionov, Putins tidigare ekonomiska rådgivare, som nu är en Senior Fellow vid Cato Institute.

“Samtidigt som klimatförändringarna existerar,  fann vi att de är cykliska, och människans roll är mycket begränsad," sade Illarionov. "Det är tydligt att klimatet är ett komplicerat system och att de bevis som hittills lagts fram för behovet av en ”Kamp" mot den globala uppvärmningen är ganska ogrundade. Det är en konspiration för att stoppa Ryssland från att använda sina stora olje- och naturgasreserver."

Exakt rätt igen. Det finns noll bevis för att konfiskerad rikedom och förtryckt produktiv verksamhet har någon som helst effekt på klimatet.

 Vem trodde för 30 år sedan att en rysk ledare skulle dyka upp som den sista bastionen av sunt förnuft.

3 Kommentarer:

Jörgen Sundquist sa...

Kan det bero på att han är född på 50-talet och besitter en "ålderns visdom & erfarenhet"?

Anonym sa...

Inbillar mig att Putin varken ljuger eller bedrager det ryska folket. Då har de arma amerikanarna det mycket värre !

Knute sa...

Nedläggning av svensk kärnkraft ett svek mot Baltikum

Kan det vara vettigt att i förtid lägga ned koldioxidfri svensk kärnkraft, när vi samtidigt bygger en sjökabel Nord Balt för elöverföring till Litauen? Nord Balt är ett samarbete mellan Svenska kraftnät och den litauiska stamnätsoperatören Lit Grid. Projektet delfinansieras av EU. Elförbindelsen Nord Balt, som inte gillas av ryssarna, varför Ryska flottan demonstrerat genom att störa arbetet med sjökabeln, har enligt Svenska Kraftnät stor säkerhetspolitisk betydelse i Östersjö-området och kommer att förbättra de baltiska ländernas försörjningssäkerhet.

Kapaciteten hos elöverföringen är nästan lika stor som elproduktionen från vår kärnreaktor Ringhals 1. Den 15 oktober beslutades att Ringhals 1 kommer att stängas redan 2020. Redan nu har man insett att en nedläggning av svensk kärnkraft kan slå hårt mot Skåne. Elbrist i södra Sverige kan uppstå en kall vinter dag, varför vi i ett sådant läge kan tvingas köra igång oljekraftverket i Stenungssund. Vilket skedde senast 2012. Stenungsund är Europas största oljekraftverk, men med en något lägre elproduktion än Ringhals 1. Sjökabeln beslutades under förra regeringen. Är det verkligen möjligt, vid en återkommande sträng kyla, att förbättra försörjningsläget för el i Baltikum, när nuvarande regering genom en höjd kärnkraftsskatt samtidigt tvingat fram en förtida nedläggning av väl fungerande kärnkraftverk här i Sverige?

http://www.dt.se/opinion/insandare/nedlaggning-av-svensk-karnkraft-ett-svek-mot-baltikum

http://klimatsans.com/2015/11/02/pseudovetenskap-cop-21-karnkraft-och-baltikum/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.