11 december 2015

EU vill avväpna skyttar, jägare och vapensamlare

... och om de inte gör det frivilligt kommer EU att femdubbla avgifterna för vapeninnehav.

"EU använder den ökande islamiska terrorismen till att ta ifrån sina medborgare möjligheten att försvara sig när det kommande inbördeskriget inträffar. Och de vill göra det på mycket kort tid, så att så få som möjligt hinner reagera mot det.

Initiativtagare är Fabio Marini och Cecilia Malmström. Sistnämnda är det helt omöjligt att ha det minsta förtroende för."

      

"Vad skulle offren för massakern i Paris svara, om man kunde fråga dem om de gärna velat ha haft ett vapen?"

Hodja

4 Kommentarer:

Argus sa...

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." (Second Amendment to the United States Constitution)

"The Second Amendment (Amendment II) to the United States Constitution protects the right of the people to keep and bear arms and was adopted on December 15, 1791, as part of the first ten amendments contained in the Bill of Rights." (Wikipedia)

Politikerna förr var bra mycket klokare än politiker nu, kanske mest beroende på att det var ett förtroendeuppdrag och inte ett yrke. Jag hoppas att Trump når hela vägen fram bara för att den politiska klassen inte vill det.

Anonym sa...

Hon är en skamfläck för Sverige!

Berit sa...

Argus,jag hoppas på Trump av samma anledning

Knute sa...

Åtta av tio poliser funderar på att lämna sitt yrke. Detta samtidigt som brottsligheten och behovet av att polisen kontrollerar våra gränser och våra ”utanförskapsområden” ökar.

Rikspolischefen har tidigare gjort sig känd för att ha slagit sönder fönsterrutor i sin dåvarande hemort. Samt att ha framfört ett slags musik kallat ”Knulla i Bangkok”. Han hyser därjämte av allt att döma även djup beundran över sin farfar kommunisten som sprängde en järnväg på 1930-talet.

Kanhända är det ett liknande förstörelseverk som Eliasson nu, i sin farfaders efterföljd, fortfarande ägnar sig åt. Nu som rikspolischef. Förut som generaldirektör för Migrationsverket. Och tidigare som biträdande chef inom Säkerhetspolisen och som chef för Försäkringskassan. Tja, att han inget hade emot att företrädare för Migrationsverket ägnade sig åt grundlagsbrott, det är alldeles klart.

Är Dan Eliasson polis? Bör en regementschef vara militär? Ska ärkebiskopen vara präst?

http://www.sapereaude.se/blog/?p=12435

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.