02 januari 2016

60 år

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Och 1977 kom de första verkligt användbara PC, personal computers: Apple II, Commodore PET, och Tandy TRS-80.
Vi satt och pillade på sådana 1978, och tyckte att det var kul att vi på ekonomiavdelningen låg före teknikerna. De sysslade inte med så enkla ting!
(Termen PC användes först för IBM PC, som kom 1981, med PC DOS som operativsystem, och BASIC som användar-språk.)
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_personal_computers
https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC
/ SD

Christer sa...

Dubblering vart fjärde år, det var lite långsammare än Moores 18 månader.
Riktar min tacksamhet till Google och NSA som skapar efterfrågan och därmed utveckling.

Knute sa...

Endast 2,5% av de svenska jobben kan idag fås utan akademisk examen.
Just nu pågår även en automatiseringsvåg där det beräknas att hälften av dagens jobb är automatiserade inom 20 år.
De nya jobben kommer att komma inom områden som ej går att automatisera (ännu), vilket innebär än större krav på kompetens. Vissa nya (tjänste)-jobb utan utbildningskrav kommer att skapas, men dessa kommer att vara lågbetalda, då så många utan utbildning slåss om de få jobben. Många av dagens 25-30 åringar kommer att få se sina jobb försvinna innan de når pensionsåldern. Om de då saknar utbildning och inte har hängt med utvecklingen, så kommer de ej att vara anställningsbara (då lär det bli ännu större konkurrens om de pantbara tomburkarna). Inte blir det bättre av att man tar in ytterligare hundratusentals lågutbildade från utlandet.

http://avpixlat.info/2016/01/02/stora-majoritet-bland-migranter-fran-mellanostern-i-usa-ar-en-langtidsbelastning-for-skattebetalarna/#comment-2436514466

Argus sa...

En liten korrigering till bildtexten först. IBM 350 (själva diskenheten) kan lagra 5 miljoner ord men dessa är 6 bitar så kapaciteten blir 3,75 MB.

Jag bedömer att på motsvarande yta, 3 stycken 42 U 19" rackskåp, får man idag ledigt plats med 8 - 10 PB (10^15) av kommersiellt tillgängliga produkter. Moores lag med ~30 perioder á 24 månader skulle ge ~4 PB, en skillnad med faktor 2 vilket skulle innebära att vi ligger två år före.

Observera att jag nu avser traditionella hårddiskar (HDD). Det som kommit på senare år som sekundärminne inte minst tack vare mobiltelefoner och surfplattor är "halvledardisk" (solid-state drive, SSD). Analytiker bedömer att priset per volym för SSD kommer att vara lägre än för HDD 2018 vilket betyder en något tidig pension för den traditionella hårddisken.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.