29 januari 2016

Är Robotar ett hot mot mänskligheten?

Många ser “robotisering’ som ett stort hot mot mänsklig arbetskraft.  Deras mardröm är: “En dag,  kommer vi att uppleva den största arbetslöshetskrisen i mänsklighetens historia och jag kommer att vara en av de “ersatta”!”

En fabrik som tidigare haft tusentals anställa kommer ganska snart att sysselsätta bara ett hundratal, om ens det.
Den stora frågan är: Vad kommer de ”ersatta” människorna att göra?
 Bortsett från de ständigt krympande grupperna av uppfinnare och möjligen företagsägare, kommer det inte att finnas något "logiskt behov" för resten av de arbetslösa, tror man.

Det är lätt att se den växande robotiseringen på arbetsmarknaden som någonting som aldrig hänt tidigare, men det har det faktiskt.
 De friställda kommer att söka arbete på annat håll och förmodligen hitta det, antingen i befintliga industrier eller sådana som ännu inte existerar.

I Amerika år 1800, fanns 75 % av alla jobb inom jordbruket. Allt sedan dess har vi sett en omfattande robotisering på det området och nu är det färre än 1.5% som är jordbruksarbetare.
När jag växte upp var det nästan ingen i vår by som hade traktor - hästar användes för slåttern och för att plöja åkrarna och dra fram timmer ur skogen på vintern. (och köra oss till julottan)

Nästan allt jordbruksarbete utförs i dag av en sorts robotar.
Traktorer och skördetröskor, mjölkmaskiner, konstgödsel,  järnväg, flyg, containerfartyg,
kylvagnar och kraftigare transportlådor kallas inte ”robotar", men ur ekonomisk synpunkt kan deras funktioner jämföras med 3D-skrivare, datoriserade "paketerare" och drönare som levererar varorna.

Jag gjorde en beställning från Amazon i dag och här gör de i ordning min order.5 Kommentarer:

Berit sa...

En historia om Milton Friedman.
Under ett besök i Kina på 1960-talet besökte han en arbetsplats där man byggde ny kanal. Han var chockad över att se att, i stället för moderna traktorer och maskiner, använde arbetarna spadar. Han frågade varför det fanns så få maskiner. Regeringens byråkrat förklarade: "Du förstår inte. Detta är ett jobbprogram "
På vilket Milton svarade:". Åh, jag trodde du försökte bygga en kanal. Om det är jobb du vill skapa kan du ge arbetarna skedar, inte spadar. "

Leonardo sa...

Ett problem i sammanhanget är dock att dagens robotisering sker mycket snabbare än tidigare. Det gäller att allt fortare få fram de ersättningsjobb som vill till för att arbetslösheten inte ska stiga till ohanterliga siffror. När det gäller Sverige så är idag nyföretagandet på alldeles för låg nivå för att kunna ge jobb åt alla nytillkomna svenskar. Det stora dragloket i den svenska sysselsättningen är just nu fordonsindustrin som till stora delar nu är ägt av Kina. Detta har redan nu börjat att sätta spår hos de svenska underleverantörerna, som finner att pressen från kinesiska underleverantörer i allt högre grad pressar lönsamheten. Politikerna pratar om att alla nytillkomna ska snarast sättas i arbete men säger sällan något om var dessa arbetsplatser finns. Visst kommer det att behövas arbetskraft inom sjukvården och omsorgen men när det gäller industrijobb kommer det att finnas få lediga tjänster framdeles. Tjänstesektorn kommer att expandera speciellt inom IT där det redan idag är en brist på kompetenta medarbetare. Men hur många sådana finns det bland de nya svenskarna?

Berit sa...

När robotar börjar göra mer och mer av det arbete som människor brukar göra - och effektivare än vi kan- vad händer om behovet av jobb försvinner helt och hållet? Vad händer om robotarna producera mer än nog av allt som vi behöver?
Det kan betyda att hela vårt synsätt om ersättning för arbete bryter samman.

Anonym sa...

Kommer man att beskatta robotarna för utfört arbete ifall det blir allt färre människor som har ett arbete och betalar löneskatt?

Anonym sa...

Ska vi låta dem rösta?

Lisa/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.