07 januari 2016

The American Constitution


En utsvävning som svar på Eriks fråga angående vapenlagar.

The Second Amendment of the United States Constitution reads: "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."


Min bästa översättning:

“En väl reglerad milis, nödvändig för säkerheten i en fri Stat,  folkets rätt att äga och bära vapen,  får inte kränkas. "

En “galen” person (som inte är certifierat galen ) och som inte är registrerad som brottsling, kan köpa ett vapen hos en vapenhandlare eller på en mässa efter bakgrundskontroll.
Problemet är att definiera “galen” . Det finns många knäppgökar som inte gjort något brottsligt och som aldrig kommer att göra det.
Som privatperson kan jag sälja ett vapen till vem jag vill (här i Georgia). Andra stater har andra lagar - det finns över 5000 lagar rörande vapen i USA och så gott som alla är icke-konstitutionella, eftersom de på ett eller annat vis kränker individens rätt. (2nd Amendment ovan)

Grundarna av detta land och The Constitution var inte ute efter att skapa lösningar på specifika politiska problem.
De försökte skydda det amerikanska folket från giriga, makthungriga politiker och var utformad för att hantera  den mänskliga naturen. Det är extremt betydelsefullt eftersom den mänskliga naturen inte förändras.  På grund av detta, är vår Constitution precis lika relevant i dag som den var den dagen den undertecknades.

Har vi fortfarande giriga och makthungriga politiker i Washington, DC i dag? Naturligtvis har vi det. Inget av detta har förändrats.
Under årens lopp har politiker med hjälp av domare insisterat på att Constitution är ett levande dokument som tillåter den federala regeringen att kringgå detta skydd när de blir obekvämt för våra offentliga tjänstemän.
Detta tillvägagångssätt gör ingenting för att begränsa regeringen eller skydda folkets frihet, utan ger bara mer makt till den federala regeringen.

Titta bara på Washington DC idag. Vad som ursprungligen var tänkt att bli en begränsad federal regering med några få befogenheter, är nu involverad i praktiskt taget varje aspekt av våra liv.
 De lägger sig i hur vi använder vår utegrill och även hur mycket vatten vi använder när vi duschar.
 Att de kunnat tillskansa sig mer och mer makt beror till stor del på att vi låtit våra politiker och domare komma med nya och kreativa tolkningar av grundlagen.

Men att låta människor i den federala regeringen på måfå ändra innebörden av The Constitution, för att hantera moderna politiska situationer, är en kortsiktig strategi som inte skyddar vår frihet på lång sikt.

Det illegala gör vi omedelbart. Det grundlagsstridiga tar lite längre tid.
Henry A. Kissinger

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Ett problem är att ord och uttryck skiftar betydelse över tid. Om man läser the Militia Law, som är från samma tid som the Bill of Rights, inser man att militia på den tiden betydde män i vapenför ålder. Well regulated betydde tränad, utrustad och skicklig i handhavande. Men de som vill förbjuda vapen lyssnar helst inte på de argumenten...

Osynlige Mannen

Berit sa...

Finns det fortfarande hemvärn i Sverige? Kvinnlig bilkår?

Anonym sa...

I Sverige omyndigförklarades folket och landet tyranniseras av skattefinansierade byråkrater eller som det allra senaste, NGO's även om dom inte är sakägare. Dom är 10 gånger värre än BLM's i USA!
Grundlagen i Sverige är satt ur spel av socialisterna!

Anonym sa...

Hemvärnet, Kvinnliga Bilkåren och Svenska Lottakåren för en tynande tillvaro. Frågan är vilken nytta Hemvärnet skulle kunna göra, eftersom det inte längre är tillåtet att förvara vapnet i hemmet. Och varför förekom det inte en strid ström av massakrer, på den tiden som hemvärnsmännen förvarade automatvapen i hemmet?

https://hemvarnet.se/
http://www.xn--bilkren-hxa.se/
https://svenskalottakaren.se/

Osynlige Mannen

Berit sa...

Jag sköt Kpist när jag var bilkårist

Anonym sa...

Jag är fortfarande lite undrande om vapenlagarna.

KAN exempelvis en känd missbrukare med risk för snedtändning legalt köpa ett vapen i USA?

Vill NRA att missbrukaren legalt skall kunna köpa vapen?

Understryker att jag anser att varje sund medborgare skall få äga vapen, även i Sverige.

Erik

Berit sa...

Erik, 2nd amendment säger inget om undantag av rätten att bära vapen. NRA är de som gett efter och jämkat för olika tillägg och undantag.
Den nuvarande lagen förbjuder brottslingar, drogmissbrukare och kvinnomisshandlare att köpa vapen.

Det mesta av diskussionen handlar just nu om personer som finns på den sk.listan för misstänkta terrorister.
Mellan 2004 och 2014 säger man att misstänka terrorister mer än 2000 gånger försökte köpa vapen och i 91% av fallen lyckades de.
Frågan är, hur hamnar man på listan? Misstanke om brott ? Man känner någon eller är släkt med någon som är misstänkt?
Att hamna i det facket är enkelt och det har visat sig att man kallar personer terrorister bara för att de är “obekväma”.
Titta på gruppen som nu protesterar i Oregon mot att Staten lägger beslag på deras mark. De kallas nu terrorister.
Här är en utmärkt artikel som förklarar det som händer i Oregon
http://www.garynorth.com/public/14709.cfm

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.