27 februari 2016

Hellre ett träsk än IKEA


En av de största lögnerna som presenteras för det amerikanska folket är att liberaler/kollektivister bryr sig om de fattiga. I själva verket,  verkar de fast beslutna att föra en politik som begränsar möjligheter som skapas av ekonomisk expansion och tillväxt. Det senaste exemplet på detta kan ses vad gäller Ikeas beslut att, på grund av miljökonsekvenser,  skrinlägga planerna på att bygga en 35000 m² ny affär utanför Cleveland.  Företaget har inga planer på att bygga på andra platser i Cleveland.

Efter att  ha investerat mer än ett år för att planera butiken,  valde Ikea att dra sig tillbaka på grund av att man förväntar sig ett avslag från US Army Corps of Engineers, som förvaltar området för den föreslagna byggplatsen, vilken omfattar 15 tunnland “våtmarker”. Clean Water Act begränsar allvarligt den privata sektorns förmåga att bygga på sådan mark och Ikea betalar priset för det.

Mitt under en av de svagaste ekonomiska återhämtningarna i USA: s historia, borde miljöhänsyn och bekymmer om ett träsk (en bra ord som Vänstern har övergivit till förmån för "våtmarker") ställas åt sidan för de möjligheter som erbjuds av ett enormt framgångsrikt företag som Ikea.

Clevelands ekonomi förblir bräcklig, dess kriminalitet hög; alla ansträngningar för att få den lokala ekonomin att växa bör mötas med öppna armar och inte hindras av statliga byråkrater som är mer bekymrade över att skydda livsmiljöer för potentiellt dödliga myggor, än att hjälpa verkliga människor.

Artikel här

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.