05 februari 2016

Sveriges Invandringsutmaning


Krutyl från Gates of Vienna:
Det kan gå som det gick för Indien 1947: delning.

Jag läser nyheterna från Sverige och andra europeiska länder, och jag vill hjälpa, men jag vet inte hur.  Jag mår väldigt dåligt när jag ser på Sveriges invandrings / flyktingkris.  Inget land som öppnar sina dörrar för  flyktingarna bör straffas för sin generositet av samma personer som det omfamnar.
I detta meddelande hoppas jag kunna lägga fram mitt stöd för den svenska kulturen, och be att de lyckas behålla sin stolta kultur och arv.”

Han beskriver sedan hur Islam invaderade Indien 1000 AD och förstörde landet med svärd, blodsutgjutelse, plundring och våldtäkt. Även om det vara så arméer uppförde sig i den medeltida världen, har islams spridning i Indien varit fruktansvärt våldsam, för att uttrycka det mycket milt.

Observationer :
 De flesta flyktingar / invandrare är muslimer från muslimska länder som vanligtvis flyr från grymheter som begåtts av andra muslimska grupper.  Dessa grupper kan vara terroristorganisationer,  nationer med ett majoritets-trossystem (t.ex. sunni mot shia), monarkier, etniskt olika kulturer med fiendskap mellan dem från tiden före islam själv.
De flesta är flyktingar / invandrare från arabiska, Mellanöstern eller afrikanska nationer med ett distinkt islamiskt inflytande.

Frågor:
 Varför är dessa flyktingar mestadels från islamiska nationer?
 Är alla dessa islamiska nationer fullständigt värdelösa när det gäller att skydda sina landsmän och medborgare?
Om en muslim inte är säker i en muslimsk nation, bland sina muslimska grannar och medborgare, varför hoppas han på ett bättre liv i en Agnostic / Icke-islamisk/ Kristen nation?
 Om han inte kan finna fred i en nation som utövar islam - Fredens Religion- utan söker ett fridfullt liv i Dar-al-Harb eller Dar-al-Kufr,  är det inte att häda ?
 Om Islam inte kan främja fred och broderskap mellan afrikanska och arabiska stammar och riken som varit fiender i årtusenden, hur kan de göra anspråk på att vara den enda vägen till fred?

Observationer:
 Dessa flyktingar väljer ett väl utvecklat land - som Sverige, Tyskland, Kanada - som är religiöst annorlunda, språkligt främmande, kulturellt otänkbart, i hopp om ett bättre liv.
Dessa invandrare / flyktingar finner att det är svårt att integrera med värdlandet och dess kultur.
De lever sedan bland samma grupp av människor som de flydde från.
Vissa brittiska muslimer är ett bra exempel. De muslimska organisationerna i Storbritannien åtnjuter alla brittiska privilegier,  samtidigt som de förlöjligar och förolämpar samma brittiska kultur där de frodas.

Frågor:
Varför kan inte en flykting / invandrare i Sverige eller Tyskland utöva sin religion och kultur i avskildhet i sitt hem?
 Varför väljer han att stoltsera med sin religiösa eller kulturella identitet, ibland våldsamt,  i den värdnation som har varit generös och erbjudit honom ett hem ?

Hela artikeln här!

1 Kommentarer:

elina sa...

Värt att läsa!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.