23 april 2016

Armén firade Earth Day


Enligt Obama-administrationen, utgör den den påhittade globala uppvärmningenskrisen det största säkerhetshotet som USA står inför.

Obama, 28/8 /15:
"Detta är verkligt. Detta händer just nu. Tänk på det. Om ett annat land hotat att utplåna en amerikansk stad, skulle vi göra allt som står i vår makt för att skydda oss. Klimatförändringarna utgör samma hot, just nu. "
Obama, 28/9/15:
"För alla de omedelbara utmaningar som vi samlas för att ta itu med denna vecka -  terrorism, instabilitet, ojämlikhet, sjukdom - finns det en fråga som kommer att definiera konturerna av detta århundrade mer dramatiskt än något annat, och det är det angelägna och växande hotet från ett föränderligt klimat."
(Många fler citat här)

USAs armé lovade i torsdags att hedra "Earth Day" genom att återigen försäkra att ta itu med konsekvenserna av klimatförändringarna och bedöma riskerna för den nationella säkerheten.

    I ett särskilt meddelande säger man att armén står inför allvarliga nedskärningar i raden av soldater i aktiv tjänst, men förklarar att man inriktar sig på "den roll landet spelar för att säkerställa att armén förblir redo och motståndskraftig.”
 Man uppmanar soldater att fira Earth Day på fredag. Armén gjorde också Earth Day till sitt "fokus för dagen."
 “När vår armé firar Earth Day 2016, vänligen förena er med oss för att skydda miljön, vilket gör det möjligt för soldaternas beredskap att säkra framtiden för miljön och för våra medborgare och vår nation. Vi uppmuntrar alla att delta i detta arbete genom att lära sig mer om arméns miljöarbete.
Varje dag runt om i världen, kan du göra en skillnad. Army Strong "

Klart och tydligt, eller hur?
Även om vi är hjälplösa när det gäller att att göra något åt det ständigt växlande vädret, annat än några skenheliga och ineffektiva “gester” - visst är det en lättnad att veta att vi inte har något värre att oroa oss för.
1 Kommentarer:

Knute sa...

Problemets kärna - islam

Forskare försöker flytta fokus från islam till psykologiska, sociologiska och territoriella förklaringsmodeller. "Jag anser att det är något värre nonsens," säger den danske politikern Naser Khader.

"Jag förnekar inte att det kan finnas sociala och psykologiska förhållanden som kan göra sig gällande, men jag anser att det religiösa är huvudmotivet när en jihadist spränger sig i luften och tar många med i döden."

Han är själv född i Syrien och har en grundlig kunskap om muslimska miljöer.

http://denkorteavis.dk/2016/naser-khader-giver-forskere-tort-pa-islam-kan-ikke-frikende-for-medansvar-for-terror/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.