26 april 2016

Spågubbar


 Om du vill skapa en trend som du vill att folk ska följa, skapa dramatik!  Skräm alla så mycket som möjligt! Gör förutsättningar som är otäcka. Förutsäg de mest dramatiska, allomfattande konsekvenser du kan tänka dig. Reportrar kommer att ge dig mycket mer uppmärksamhet än vad de ger till de personer som står med fötterna på jorden och talar i mer moderata tongångar.

Under flera decennier nu har den 22 april utsetts till ”Earth Day”, vilket blivit ett tillfälle för alla typer av meningslösa offer till Vänsterns miljö-religion.
Evenemanget skapades 1970 och anordnas delvis av den dåvarande hippien och senare dömde mördaren Ira Einhorn som förutspådde död, förstörelse och sjukdom om vi inte gjorde precis som de Progressiva befallde.

Inte en enda av de apokalyptiska förutsägelser som gjordes då har ens kommit i närheten av sanningen.  Men var och en av dem fick respektfull uppmärksamhet från de stora medierna. De reportrar och journalister som trumpetade domedagsprofetiorna tog aldrig tillbaka vad de sagt…och ofta fortsatte de att sprida liknande felaktiga prognoser om katastrof under de kommande åren.

Här är några exempel:

*Harvardbiologen George Wald bedömde att "civilisationen kommer att upphöra inom 15 till 30 år, om inte omedelbara åtgärder vidtas mot de problem som mänskligheten står inför."

*Befolkningsökningen kommer oundvikligen att helt överträffa de små ökningar vi kan göra inom  livsmedelsförsörjningen.  Dödligheten kommer att öka och åtminstone 100-200 miljoner människor per år kommer att svälta ihjäl under de närmast 10 åren.” (Paul Ehrlich)

*Ehrlich var den som presenterade det mest alarmerande scenariot och försäkrade läsarna att mellan 1980 och 1989, skulle cirka 4 miljarder människor, däribland 65 miljoner amerikaner, förgås i “Great Die-Off".

 *"Demographer är nästan enhälligt överens om denna grymma tidsplan: Från 1975 kommer omfattande hungersnöd att starta i Indien och sedan sprida sig till att år 1990 omfatta hela Indien, Pakistan, Kina och Mellanöstern, Afrika. Fram till år 2000, eller möjligen tidigare, kommer Syd- och Centralamerika att existera under svältbetingelser ... .År 2000 - trettio år från nu, - kommer det att vara hungersnöd i hela världen, med undantag för Västeuropa, Nordamerika och Australien." (Peter Gunter, North Texas State University professor)

*Paul Ehrlich varnade i maj 1970 att DDT och andra klorerade kolväten "kan  väsentligt ha minskat den förväntade livslängden för personer födda efter 1945." Han varnade för att amerikaner födda efter 1946 ... nu har en livslängd på bara 49 år, och han förutspådde att om nuvarande förlopp fortsätter kan den förväntade livslängden bara bli 42 år från 1980, då det planar ut.

*”Om den nuvarande trenden fortsätter, kommer vi år 2000 att använda olja i sådan mängd… att det inte kommer att finnas mer olja.  Du kommer att köra upp till pumpen och säga: 'Full tank,"och man kommer att säga: 'Jag är mycket ledsen, det finns ingen bensin.” (Ekolog Kenneth Watt )

*Harrison Brown, en forskare vid National Academy of Sciences, publicerade ett diagram över  metallreserver och uppskattade att mänskligheten skulle han helt slut på koppar strax efter 2000.
Bly, zink, tenn, guld och silver skulle vara borta före 1990.

Och nu säger DiCaprio att “vår planet kan bara räddas om vi lämnar fossila bränslen kvar i marken”Den där båten blir jobbig att ro, Leonardo.

1 Kommentarer:

elina sa...

Nog tycker jag att civilisationen håller på att dö. Det räcker ju att läsa en dagstidning så hittar man massor av bevis. Eller bara gå till torget där svartklädda spöken leds av grälande män.
(Kanske sker fallet inte på samma sätt som olyckskorparna förutspådde.)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.