28 juni 2016

Fjärde Riket på väg


"Frankrikes och Tysklands utrikesministrar är redo att presentera en plan för att på ett effektivt sätt göra sig av med de enskilda medlemsländerna i vad som beskrivs som ett ultimatum.

Enligt det radikala förslaget kommer EU-länderna att förlora rätten att ha en egen armé, straffrätt, skattesystem och centralbank, och alla dessa befogenheter överförs till Bryssel.
Som en följd kommer medlemsstaterna också att förlora de få kontrollmöjligheter de har över sina egna gränser, inklusive förfarandet att släppa in och omfördela flyktingar.”

Express

9 Kommentarer:

Martin sa...

Litet logiskt på sätt och vis. EU reagerar ju på alla problem med "ever closer union". Men orealistiskt, skulle skrämma iväg flera länder vilket skulle kunna skapa en massflykt. Dessutom är det olikt EU att deklarera sånt här så tydligt. De brukar ju gömma sånt här i enorma mängder oläsligt tråkiga och komplexa lagtexter på fikonspråk.

Berit sa...Martin, det var kanske inte meningen att det skulle komma ut.

Slutklämmen i artikeln: Och Emmanuel Macron, Frankrikes ekonomiminister, vill gå ännu längre och upprätta en gemensam “skattkammare” som ska övervaka permanent överföring av kapital från det rikare norra Europa för att stötta upp ekonomin i Medelhavsområdet. "

Med andra ord kommer de framgångsrika länderna att tvingas stödja idioterna i socialistiska misslyckade länder som Grekland, som har blåst hundratals miljarder, har en massiv skuld.

Martin sa...

Jag tycker att de sydeuropeiska länderna verkar mer lyckade för deras medborgare. De har lägre förtroende för staten och vill bara klå den på pengar. jag tycker att det är en mycket mer verklighetsförankrad attityd än att ha förtroende för staten idag.

Berit sa...

Men de är de länder som har det ekonomiskt sämst och räntebetalningarna är inte deras största problem. Det är alla de löften som getts dem om förtidspension och andra sociala förmåner.

Argus sa...

Tur att vi har politiska ledare i det före detta kommunistblocket som är vana att handskas med diktatorer.

Knute sa...

En italienare förstör alla "remain"-sidans argument med en imponerande svada (English Subtitles)

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2016/06/for-og-imod-brexit-set-fra-italien.html

https://hodja.wordpress.com/2016/06/28/en-italiener-oedelaegger-alle-remain-sidens-argumenter/

Knute sa...

Som hämnd för Brexit lägger Jean-Claude Juncker nu fram en plan för att införa Euro i alla EU-länderna. De 8 EU-länder som har hållit fast vid sin egen valuta ska snarast övergå till Euro.

http://mortendreyer.blogspot.se/2016/06/skal-kronen-afskaffes.html

Knute sa...

Europeiska unionen är ett monster som måste förgöras så fort som möjligt. Så uttryckte sig den berömde före detta sovjetiske oliktänkanden Vladimir Bukosvkij i en intervju år 2006.

I sin jämförelse mellan Sovjetunionen och Europeiska unionen tar Bukovskij fasta på, att båda unionerna styrdes/styrs av ett fåtal personer som inte svarar inför folket – medlemmarna i politbyrån respektive europeiska kommissionen. För att de respektive Sovjet- och EU-maskinerierna skall fungera krävs vidare 100 000-tals anställda byråkrater med höga löner och frikostiga förmåner. Parlamenten i de båda unionerna var/är, menar Bukosvkij, ungefär lika maktlösa. Korruptionen är inbyggd i båda systemen.

Invånarna i de skilda sovjetrepublikerna och medlemsländerna i EU har det gemensamt, understryker Bukovskij, att de förutsätts uppgå i en högre gemenskap – en sovjetisk respektive europeisk – som idealt suddar ut deras nationaliteter och utplånar nationalstaten.

https://tommyhansson.wordpress.com/2016/06/28/bukovskij-jamfor-eu-med-sovjetunionen/

Argus sa...

Junker betyder ung man ofta av förnämt ursprung. På sätt och vis är det passande att den regionala ledaren för det nya frälset heter så även om han, hans moral och etik är allt annat än ny och fräsch. Om EU är självmordsbenägna bör de följa Junckers plan då det med all sannolikhet leder till slutet för det enade Europa.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.