29 juli 2016

Det är inte hunger som är problemet


Hunger i Amerika är en påhittad fiende. Marxisterna hävdar rutinmässigt att en av sju amerikaner är hungrig. Detta i ett land där de fattigaste kommunerna har de flesta överviktiga.

Aktiva socialist-grupper behöver problem och finns det inga skapar man dem.  Om all fattigdom försvann i morgon, skulle miljontals välbetalda, medelklassbyråkrater, socialarbetare och insamlare till ideella fonder vara utan arbete. Då skulle vi ha ett problem...

Det finns 123 program som tar pengar från skattebetalare för att hjälpa fattiga -  program som Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Job Opportunities and Basic Skills Training (JOBS), Emergency Assistance to Needy Families with Children (EANF), Section 8 Housing, and Food Stamps som nu kallas SNAP  - men bara 25-30% av pengarna når fram till någon “behövande” person.

Först filtreras skattepengarna genom tusentals federala, statliga och lokala myndigheter för att betala för tvåpartiernas “rättvisa” löner, bygga offentliga byggnader, betala vatten och avlopp,  löner till PR-folk som främjar programmen, ändra alla regler i miljontals publicerade dokument från matkuponger till SNAP, samt löner och pensioner till alla  de olika politiker vi röstade på så att de kan beskatta oss.

Enbart SNAP-förmåner kostade $ 74,1 miljarder år 2014 och gav cirka 46.500.000 amerikaner ett genomsnitt av $ 125,35 per person, per månad i mathjälp.  Det är det största av de 15 matprogram som administreras av FNS (Food and Nutrition Service ) och en viktig komponent i det federala social-skyddsnätet för låginkomsttagare.

FNS administrerar också över följande program,
 National School Lunch Program (NSLP) — Lunches subsidized by the NSLP are nearly ubiquitous in public schools. The program has operated since 1946.
School Breakfast Program (SBP)
Special Milk Program (SMP)
Summer Food Service Program (SFSP)
Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)
Farmers' Market Nutrition Program / Senior Farmers' Market Nutrition Program (FMNP)/(SFMNP)
Child and Adult Care Food Program (CACFP)
Commodity Supplemental Food Program (CSFP)
Temporary Emergency Food Assistance Program (TEFAP)
Food Distribution Program on Indian Reservations (FDPIR)
Food Assistance for Disaster Relief (FADR)
Nutrition Assistance Block Grants, including Nutrition Assistance for Puerto Rico
Fresh Fruit and Vegetable Program (FFVP)

 Så det är uppenbart att ingen behöver gå hungrig i USA.
Vad vi har i dag är en situation där det finns en grupp människor som drar nytta av att det finns en underklass. Och så länge det finns sådana snedvridna drivkrafter för upprätthållandet av en underklass, kommer vi att ha en.


3 Kommentarer:

Anonym sa...

Skall alla de parasiter som fördärvat Sverige räknas upp "pajar" min dator. Ni är inte halvvägs i U.S.
men med 32.000 sidor Obamacare är ni ett gott stycke på väg.
SU

Errbe sa...

För ett 20-tal år sedan hade jag ett långt samtal med en man som visade sig vara professor i psykologi i Chicago. Han hade studerat de som fick sociala bidrag och de som delade ut bidragen. Dessa var alltid så snålt tilltagna att mottagarna inte kunde lyfta sig ur beroendet. Han frågade sig varför.

Hans konklusion var att socialbidragen var lika viktiga för tjänstemännen som för de "fattiga". Byråkraterna var beroende av att "kunderna" kom tillbaka för att be om bidrag igen. Det gav dem en känsla av makt och "viktighet", vilket stärkte deras ego.

Bidrag från "andras pengar" är beroendeframkallande ! I alla led.

Berit sa...

"Det gav dem en känsla av makt och "viktighet".... och också ett inkomstbringande jobb med väl tilltagen pension

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.