09 juli 2016

Dödades medan de bevakade en demonstration mot sig självaVad fick prickskytten i Dallas till att skjuta 11 poliser, varav fem dödades? Frågan är om USA:s president är medskyldig till denna hämndaktion. Han har eldat på de upprörda känslorna varje gång en svart man blivit skjuten av polisen. Hans Rustad:

Dessa mord markerar slutet på Obama-epokens stora berättelse om att man både kan äta kakan och ha den kvar. Man gör kritiken av polisen till huvudsaken och tror att säkerheten på gatorna kommer att vara den samma. Man kan både ha öppna gränser och tro att man kan undvika terror.

Det är Obamas politik som faller. Han har alltid varit för att ge medborgarskap till illegala invandrare, han har vägrat att ta ordet radikal islam i sin mun, han har vid flera tillfällen tagit parti för svarta offer för våld, men har inte besökt dödade polisers hem.

Identitetspolitiken [propaganda för minoriteters rättigheter] tror att friheten är gränslös, att alla kan göra vad de vill. Förverkliga sig själva. Den gamla hippiedrömmen har blivit officiell politik. Dallas avslöjar vad som döljer sig bakom den politiska korrektheten. Människor upptäcker plötsligt att alla de fina orden bara är en fasad.

Flummig Obama vid 23 års ålder

1 Kommentarer:

Knute sa...

Pres­i­den­ten av USA prak­tis­erer to forskjel­lige stan­darder: Han anklager poli­tiet i lan­det han er pres­i­dent for for å være rasis­tisk. Men når en svart mann går amok og dreper poli­ti­folk sier Obama at det er vanske­lig å bli klok på motivet, til tross for at Micah X. John­son uttrykke­lig sa han ville drepe hvite.

Disse to bud­skapene er så tydelige at de må bli opp­fat­tet som det de er: En støtte til mil­i­tante svarte og en tilsvarende dis­tanser­ing over­for poli­ti­folk.

Man skulle ikke tro det var mulig.

https://www.document.no/2016/07/11/obama-gjentar-see-no-evil-blindhet/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.