07 augusti 2016

Mamma och Pappa betalar


 (Från Fiscal Times)
En tredjedel av alla 30-åringar och mer än en femtedel av de som är mellan 40 och 45  får "betydande, pågående ekonomiskt stöd från sina föräldrar "
Av dem sade mer än två tredjedelar att de inte kunde klara sig utan sina föräldrars hjälp.
Unga vuxna med examen från college, är fortfarande beroende av sina föräldrar för ekonomiskt stöd och det har blivit vardagsmat sedan den stora lågkonjunkturen, men en ny rapport konstaterar att arrangemanget kan pågå i årtionden ...

....Så dessa unga människor betala löneskatter som sedan kanaliseras via Social Security till deras föräldrar som sedan ger pengarna tillbaka till sina barn. Det låter vettigt, eller hur?

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Och i Sverige? Stämmer detta? (Bostadspriserna är inte roliga idag. Men det var inte så lätt på 60-talet heller.)
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden/Pressmeddelandeartiklar/Riket/2016-02-11-Stark-minskning-av-arbetslosheten-bland-unga.html

Det gäller ju idag att ta sig igenom gymnasiet, på en "förnuftig" linje.
- Kommer familjen från islam-länderna blir det problem. Men det hade kanske varit besvärligt även hemmavid? (På andra sätt.)
- Ännu, säg, 1970 kunde man ju få ett bra - och enkelt jobb - på fabriken hemmavid. Idag är läget mer komplicerat.
- Det var 1984 som Palme öppnade för "flyktinginvandring". De från Balkan klarade sig ju rätt ok här. Men idag...
/ SD

Knute sa...

Fyra av tio föräldrar gruvar sig för att barnen ska behöva bo hemma långt efter att de blivit vuxna för att de inte hittar ett eget hem. Lika många bekymrar sig över att barnens studie- och yrkeskarriär ska påverkas negativt på grund av bristen på boenden.

Bristen på bostäder innebär exempelvis att studenter måste välja bort utbildningar. Det kan få stora negativa konsekvenser på ett rent personligt plan men på sikt även på samhället i stort.

http://www.friatider.se/bostadsbristen-oroar-f-r-ldrar

Svenska studenter som kommit in på en universitets- eller högskoleutbildning tvingas avstå från denna utbildning i brist på bostäder. Bostäderna har ju allokerats till ”flyktingar” och deras familjer, med en stor bostadsbrist även för studenter som följd.

Det är alltså viktigare att importera lågutbildade migranter och deras anhöriga, samt se till att de får bostäder, betala för dem och deras boende, än att se till att svenska ungdomar kan ta de universitets/högskoleplatser de kommit in på.

http://ulmerkotten.blogspot.se/2016/08/vi-ar-andra-klassens-medborgare.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.