11 november 2016

En rättvis rättegång och ingen tortyr…


Det är vad Edward Snowden begär för att komma tillbaka till USA.

Här är länken till det tal (video) han höll och som presenterades för en stor grupp i Amsterdam.
Ett av problemen är att Snowden inte kan få en rättvis rättegång, eftersom han inte kommer att tillåtas att presentera sitt ärende därför att man kommer att säga att det är sekretessbelagd information.
Jag tycker att videon är mest intressant under den sista tredjedelen.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.