06 november 2016

Hur vita kulturmarxister/democrats egentligen ser på svarta amerikaner

Under de senaste åren har delstatsparlament över hela USA genomfört lagar om att väljare måste presentera någon form av identifiering när de röstar.  I vissa fall måste deras ID inkludera ett foto. Körkort är OK liksom ett identifikationskort som man får gratis vid varje DMV-kontor, (där körkort utfärdas)
Väljar-identifiering är en hett omtvistad politisk fråga. Förespråkarna hävdar att kraven är nödvändiga för att förhindra fusk och för att skydda integritet. Kritiker, menar att  bedrägeri är mycket sällsynt och identifieringskrav diskriminerar vissa amerikaner, såsom etniska minoriteter, äldre och handikappade.

Filmaren Ami Horowitz frågade vita personer i socialismens högborg, Berkley, om deras syn på  ID- lagar och varför de tror att det är svårt för svarta amerikaner att skaffa ID.De som intervjuas rabblar upp olika anledningar till varför väljar- ID-lagarna är rasistiska. Men i sina försök att bevisa att lagarna är skadliga och hindrar svarta människor från att rösta, gör de upprörande uttalanden som verkligen kan anses rasistiska.
Några av de intervjuade säger att svarta människor inte har tillgång till mobiltelefon-uppgifter och kan inte använda internet på sin telefon. Två män hävdar att svarta människor inte har statligt utfärdade ID-kort.
Och en kvinna insisterar att svarta människor kanske inte vet var DMV  (Department of Motor Vehicles) finns.  Andra säger att svarta människor inte har pengar att betala för internet eller vet hur man använder det.

Horowitz intervjuar sedan vanliga svarta på gatorna i East Harlem om huruvida de har ID, om de tycker att det är svårt att få, eller om de skulle ha ett problem att presentera detta ID innan de röstar.

Han talar också om för dessa svarta intervjupersoner vad vita socialister tänker och säger om dem.  Reaktionerna var perfekta.


2 Kommentarer:

Argus sa...

Den ursprungliga och alltjämt gällande definitionen på rasim lyder "Rasism En ideologi, uppfattning, värdering eller struktur som bygger på en indelning av människor i ett hierarkiskt system av raser, utifrån hudfärg eller etnisk tillhörighet, där vissa raser tillskrivs ett högre värde, positivare egenskaper och ibland moralisk rätt att härska över andra."

Det är exakt det som de "liberala" som yttrade sig i början är. Rena och skära rasister. Samma sak gäller de så kallade anti-rasisterna i Sverige som tycker att behöva visa upp en ID-handling för att passera en gräns är rasism då de anser att de som kommer inte har kognitiv förmåga nog för att skaffa pass.

Anonym sa...

Obama, den stora oskulden? Har han verkligen varit president i USA de senast snart 8 åren? I must have been living on another planet!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.