18 november 2016

Kraven på tillväxt

Byråkratiskt smygande tillväxt är en ofrånkomlighet. Statliga institutioner ökar ständigt personalstyrkan. Den mest kände forskaren om detta var C. Northcote Parkinson, författaren av Parkinsons lag: "En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet."

 Han var en underhållande författare, och han använde humor och satir för att dölja hur allvarlig han var. Den ursprungliga artikeln från 1955 finns här.

Han gjorde också ett diagram om byråkratiskt avancemang.  Byråkratiskt insmygande börjar med denna observation : "Om du befordras, kommer du att behöva fler underordnade." Den byråkratiska nödvändigheten blir därför “När du får fler underordnade kommer du att bli befordrad.” Detta skapar byråkratisk smygande tillväxt. 
Allteftersom man lägger till fler underordnade, blir de per capita mindre produktiva än de personer som finns inom mindre byråkratier.
Standarden måste sänkas så att man kan anställa fler underordnade.

Sedan bidrog professor Lawrence Peter vid University of Southern California med det man kallar Peter Princip: "Människor befordras till sin inkompetensnivå.” De befordras eftersom de är kompetenta och når så småningom sin nivå av inkompetens.

Det finns en annan byråkrati-lag: Tendensen om  medelmåttighet. "En byråkrat kommer inte att anställa någon som är så duktig att han avslöjar inkompetensen hos de andra på avdelningen.”

Alla byråkratier växer snabbare än den allmänna befolkningen och måste därför sänka sina normer. Det gör att man släpper in människor som inte skulle ha klarat de ursprungliga kraven för jobbet.

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Sverige har ca 330 myndigheter på en befolkning på knappt 10 miljoner. Är detta rimligt? Jag anser att det är helt åt helvete.

Berit sa...

Här skriver Kurt Lundgren på sin blog 2005
“Antalet anställda inom byråkratin uppgår till 230 976 personer, sex-sju procent av samtliga anställda i landet är alltså myndighetspersoner. Ökningen har varit oerhört snabb de senaste fem åren - vi har sedan år 2000 fått 1 588 fler myndighetspersoner."
Det var för 11 år sedan. Hur många är det nu?
http://www.bgf.nu/pengar/analetmh.html

elina sa...

347 statliga myndigheter (inkl. rättsväsendet), 218 000 årsarbetskrafter, 2016 års siffror.

Berit sa...

Det inkluderar inte kommuner och landsting, eller hur?

Anonym sa...

Wiki skriver om "Myndigheter": 1) Regering, 2) Domstolar, 3) Förvaltnings-myndigheter.
(Riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är inte myndigheter utan beslutande församlingar.)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet

Det handlar ju inte bara om "pappersvändare" som sitter vid sitt skrivbord. T.ex. Skatteverket och Polismyndigheten har en hel del annat att syssla med.
http://www.myndighetsregistret.scb.se/
/ SD

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.