23 februari 2017

Fädernas missgärningar


Idén om kollektiv skuld har fått mycket uppmärksamhet under senaste tiden,  speciellt på universiteten, och det har utvidgats till att också innefatta våra fäders illdåd.
Är vi ansvariga för vad våra förfäder gjorde?

Ska dagens italienare skämmas för det romerska riket?  När allt kommer omkring var åtminstone 25% av befolkningen slavar i det antika romerska riket.  (Gladiatorerna kämpade inte mot lejon i Colosseum bara för att det var roligt.)

Vad sägs om greker och det grekiska imperiet? Det uppskattas att mellan 40 till 80% av befolkningen i Aten var slavar. Många av dagens greker har säkert både slavar och slavägare bland sina anor.

Både mongolerna och han-kineser har, vid olika tidpunkter, ägt varandra som slavar. Kanske båda grupperna bör betala skadestånd till varandra?

Enligt Wikipedia har slaveri varit universellt.

Slaveri finns dokumenterat från alla delar av Asien: från Kaukasus i väster till Korea i nordost och till Kambodja i Söder.
Från Muhammeds tid och fram tills idag beräknas mellan tio och femton miljoner människor tagits som slavar från Östafrika till den muslimska världen, främst till dagens Marocko, Algeriet och Libyen samt de historiska Persien, Osmanska riket och Arabien.
Under vikingatiden i Sverige kallades slavar för trälar och var dels gratis arbetskraft, dels handelsvaror. Träldomen förbjöds, åtminstone delvis beroende på kristendomens utbredande, i svensk lag år 1337 genom Skara stadga. Under 1600- och 1700-talen skaffade sig dock både Danmark och Sverige kolonier i Afrika och Amerika där slaveri förekom. Sist upphörde det på Saint-Barthélemy år 1847.
I aztekerriket nyttjades ett omfattande slaveri.

I Afrika handlade araberna med slavar innan européerna startade den transatlantiska slavhandeln och man uppskattar att cirka 18 miljoner afrikaner skeppades via Sahara-rutten och via Indiska Oceanen mellan 1650 och 1905. Under 1400-talets senare hälft började européerna handla med slavar längs Afrikas västkust och år 1867 hade mellan 7 och 10 miljoner slavar skeppas till Amerika.  De afrikanska slavar som såldes för att användas i Mellanöstern och Amerika fångades in av inhemska afrikanska slavjägare.

Svarta i Afrika såldes av andra svarta i Afrika till vita slavhandlare, som sedan transporterade dem till Den Nya Världen.  Javisst,  det var en fruktansvärd handling, men varför är det, det enda slaveri vi hör talas om?
Särskilt när det bedöms att mellan 12 och 30 miljoner människor hålls i slaveri än idag:

En rapport från Walk Free Foundation 2013 fann att Indien hade det högsta antalet slavar, nästan 14 miljoner, följt av Kina (2,9 miljoner ), Pakistan (2,1 miljoner), Nigeria, Etiopien, Ryssland, Thailand, Demokratiska republiken Kongo, Burma och Bangladesh; medan de länder som hade den högsta andelen slavar i förhållande  till sin befolkning var Mauretanien, Haiti, Pakistan, Indien och Nepal.

Mauretanien var faktiskt det sista landet som  förbjöd slaveri, 1981, fast det kriminaliserades inte förrän  2007. Sedan dess, har många slavar  rymt,  men bara en ägare har någonsin åtalats.

Andra former av slaveri, såsom tvångsäktenskap är fortfarande utbrett i delar av Asien och Afrika och Mellanöstern.

Bortsett från frågan om slaveri, är den centrala frågan: “Är vi ansvariga för något som vi personligen inte gjort?

Ted Bundy lyckats bli pappa innan han avrättades. Är hans dotter på något sätt skyldig på grund av hans brott?  Bundy torterade och dödade minst 36 unga kvinnor, vilket utan tvekan är värre än att äga slavar. Har hon något ansvar för det?

Nuförtiden är skuld för vad ens förfäder har gjort ett begrepp som vissa grupper tillämpar för att skaffa sig kontroll över andra. 

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.