24 april 2017

Passar perfekt

Jag är positivt inställd till ny teknik för att möta våra energibehov. Problemet uppstår  när Gröngölingarnas ideologi kombineras med praktiskt taget obegränsade “gratis-pengar”, som konfiskeras  från skattebetalarna, för att producera projekt som kommer att vara fullständigt oekonomiska:

     Portland planerar att tjäna pengar på sitt avloppssystem i ett projekt som förväntas sänka stadens koldioxidutsläpp med en tredjedel, genom att omvandla en skadlig gas till energi.
   Portland stadsfullmäktige godkände enhälligt byggandet av en $ 9 miljoner anläggning,  för att konvertera metangas i stadens avloppssystem till säljbar naturgas. Stadens styrande planerar att sälja naturgasen genom en Portland-baserad naturgasdistributör till statliga departement och organisationer som vill ersätta dieselbränsle i bilar, bussar, sopbilar och andra fordon.
    "Vi kommer att förvandla bajs till energi,” säger projektledaren. 

Med tanke på vad Portlands politiker är fulla av, bör de kunna uppnå energi-oberoende omedelbart.

Här är en prototyp

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.