14 augusti 2017

Ändlösa krig gör ingen säkrare


"Folket vill naturligtvis inte ha krig ... Men det är landets ledare som bestämmer politiken och det är alltid lätt att dra folket med sig, oavsett om det är fråga om en demokrati, en fascistisk diktatur, ett parlament eller en kommunistisk diktatur. Oavsett rösträtten kan folket alltid förmås att lyda ledningens befallningar.  Det är mycket enkelt: Man behöver inte göra annat än att berätta för folket att det attackeras, att anklaga fredsälskarna för att sakna patriotism och att hävda att landet är i fara. Denna metod fungerar i varje land".
 Hermann Göring; German politician, Nazi Party ledare.

Människan är ett flockdjur och följer auktoriteter.  När absolut auktoritet uppstår, följer folket utan tvekan och offrar till och med sig själva och sina söners och döttrars liv i krig, utan att ifrågasätta vad regeringen gör.
 Regeringen håller våra liv och vår död i sina händer.
Så när regeringsmän och deras propaganda-avdelning börjar varna för överhängande fara från den ena eller den andra nationen luras folket att offra liv och blod för att bevisa att de är patrioter.
Krig är inte för patriotism och "demokrati", som propagandan vill att vi ska tro.  Krig är för att döda och förstöra.  Dvs massritualmord.
Många stora företag skördar otroliga vinster genom att unga män (lamm) dödas och det gäller alla sidor inblandade i kriget.
Att hävda patriotism är en effektiv” hävstång”  mot en befolkning som inte ser och förstår sin egen regerings förräderier.
 "Patriotism" genom historien har utgjort betäckning för mycket sorg och skada och vi kommer att se mer av det.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Thanks for posting this.I have been following your posts for a
while and it constantly brings me back! I'm a
long time subscriber, however I've never been compelled too
leave a comment until I started my own gaming info blog.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.