02 oktober 2017

Identitetspolitik


Syftet med identitetspolitik är att dela upp folket i grupper och vända dem mot varandra.
Varje grupp, förutom vita heterosexuella män är offer för någonting och kvinnor, svarta, latinamerikaner,  homosexuella och transpersoner blir itutade att det inte är försvarsindustrin, finanssektorn eller Washington som är deras fiende, utan vita heterosexuella män - en grupp vars identitet sammanfaller med arbetarklassens.

 Självklart är kvinnor, svarta, latinamerikaner och homosexuella också medlemmar av arbetarklassen, men de ser inte sig själva så.  De ser sig själva som offer för vita män och "inbördeskrigets” statyer och de ska känna sig förorättade.

Kontroversen över statyn av Robert E. Lee i Richmond, Virginia, huvudstaden i Confederate States of America, är återigen i nyheterna. Kriget mot statyer är ett sätt för den “liberal / progressiva” Vänstern att visa sitt hat.  Först angriper de döda föremal som statyer. När statyn av confederate soldaten revs ner, såg vi hur en man sparkade och spottade på den som om den var en verklig person.För den okunniga hopen är det livlösa föremålet en ställföreträdare för en rasistisk vit man från södern som "kämpade för att behålla slaveri".  Och hatet sträcker sig tillbaka till de som grundade landet och skrev konstitutionen.
Den okunniga hopen består av universitetsstudenter och busar som betalas av “vi kan gissa vem” och de betraktar konstitutionen som ett rasistiskt dokument skrivet av rasister, eftersom det krävde att slavar som rymde (egendom) skulle återlämnas till sina ägare. De är oförmögna att förstå att slaveri på sjuttonhundratalet var lagligt och en del av livet i många samhällen.

Slaveri var ett resultat av brist på arbetskraft men Hopen anser att det berodde på att vita hatade svarta. Vita gjorde svarta till slavar därför att de var rasister.

Många människor tror att slaveri är en “unik institution". Det var vad Kenneth Stamp kallade slaveri i sin bok, "Peculiar Institution: Slavery in the Ante-Bellum South,” men slaveri är inte på något sätt märkligt, udda eller ovanligt. Det var vanligt bland forntida folk som egyptierna, babylonierna, assyrierna, grekerna, perserna, armenierna och många andra. Ett stort antal kristna togs som slavar under de ottomanska krigen i Europa.
Vita slavar var vanliga i Europa under medeltiden. Det var först efter år 1600 som européer gick samman med araber och afrikaner i slavhandeln över Atlanten.
David P. Forsythe skrev i sin bok The Globalist: “Faktumet var att i början av 1800-talet var ungefär tre fjärdedelar av alla människor fångar mot sin vilja, antingen i någon form av slaveri eller träldom."

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.