07 oktober 2017

Kan Regeringen hålla oss säkra ?


Ska vi "leva" livet i en polisstat? Ska vi avstå från våra rättigheter som fria medborgare, fria människor, på grund av rädsla? När åskan mullrar ska vi krypa ihop och se upp till våra "mästare" för vägledning och skydd?
Kommer vi att springa omkring som yra höns när blixten slår ner? Ska vi leva i rädsla för nästa storm? Och sedan nästa. Och sen nästa?

Eller kommer vi att acceptera att livet är riskabelt ibland och att vi inte kan förvänta oss att vara säkra hela tiden?

Här är ett utdrag från Judge Andrew Napolitanos åsikter :
"Trots den ed som alla i den amerikanska regeringen har svurit att upprätthålla konstitutionen, förkastar många i regeringen the Second Amendment. Deras önskan om makt och förkärlek för inflytelserika ämbeten rangordnas högre än deras konstitutionella skyldighet att skydda och bevara personliga friheter.  De tror att regeringen kan rätta till allt som är fel och skydda oss från allt ont och åstadkomma något bra, bara för att hålla oss säkra, även om konstitutionella normer bryts för att åstadkomma det.

Kan regeringen hålla oss säkra? Med ett enda ord: Nej.

Det här är inte en roman eller en mystisk observation, utan snarare en rationell slutsats från kunskap om historia och vardagsliv. I Europa, där rätten att äga och bära vapen är nästan obefintlig för dem som inte tillhör regeringen, attackerar mördare med bomber och knivar och lastbilar.
I Amerika använder mördare skjutvapen och slutar bara när de dödas av lagliga civila eller av polisen.

Svaret på regeringens misslyckande är ett ärligt erkännande att vi måste vara beredda på dessa tragedier i ett fritt samhälle - ett där vi alla är fria att komma och gå som vi anser lämpligt utan regeringens frågor eller inblandning.

Vi måste skydda oss själva och de som vi bjuder in till vår egendom."

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Tack Berit, det blir en lång och svår väg tillbaka till svenskarnas "frihet". Den vi fick lära känna under efterkrigsåren innan socialisterna förslavade oss.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.