29 oktober 2017

Världens fattiga får det snabbt bättre


Detta är ett direkt resultat av både industri- och informationsrevolutionerna i utvecklingsländerna under de senaste 20 åren.  Det är också ett resultat av en friare marknad.

Där fri handel fungerar skapas välstånd.  Där priserna är ärliga skapas konkurrens och rikedom.  Vi har gjort stora framsteg när det gäller att utrota extrem fattigdom.

Om byråkrater och politiker fortsätter att dominera, stagnerar samhällen och blir oftast fattiga.  Detta är lika sant för Indien som det är för Baltimore.

(från FEE)
Hastigheten vad gäller bekämpning av fattigdom under de senaste 25 åren har varit historiskt oöverträffad .
Det är inte bara andelen människor som lever i fattigdom som är rekordlåg.  Det totala antalet personer som lever i extrem fattigdom har minskat, trots att planetens befolkning ökat med 2 miljarder. 
Om det tar fem minuter att läsa detta, kommer ytterligare 480 personer att ha befriats från fattigdomens bojor när du har läst färdigt.

Johan Norberg skriver i sin bok Progress, "Om du var tvungen att välja ett samhälle att bo i,  men inte visste vad din sociala eller ekonomiska ställning skulle bli, skulle du förmodligen välja ett samhälle med den lägsta andelen (inte det lägsta antalet) fattiga, för det är det bästa livsvalet för en genomsnittlig medborgare. "

1820 levde 94 procent av världens befolkning i extrem fattigdom (mindre än 1,90 dollar per dag justerad för köpkraft). 1990 var den siffran 34,8 procent och 2015 bara 9,6 procent.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.