06 februari 2018

Februari är Black History Month
Notera hudfärgen på handen i början av videon.

Gillar du den moderna världen och den teknik som gör det möjligt? Om så är fallet, tacka den “vita rasen”.
Utan enastående vita europeiska uppfinnare skulle vi inte ha tid för sådant nonsens som "Black History Month".

1 Kommentarer:

Argus sa...

Egentligen rätt enkelt, civilisation uppstår där det är lagom besvärligt. Om du kan få det dagliga behovet av näring genom att skaka på ett träd eller motsvarande så finns inget incitament till förändring. Om du däremot måste jag föda en stor del av dygnet finns ingen tid. Civilisation uppstod med jordbrukssamhället dels för att det uppstod en möjlighet till förbättringar, dels att de uppväxande små fick ett konstant tillskott av näring vilket främjar hjärnans utveckling.

De ideala förhållandena ligger normalt mellan vändkretsarna och polcirklarna vilket också innebär att behovet av melanin inte är lika stort som närmare ekvatorn vilket också ger "vitare" befolkning. Mer komplexa system ger och kräver högre kognitiv förmåga vilket ger upphov till skillnaden i uppmätt intelligenskvot mellan Europa och Afrika. Det är inget rasistiskt i det utan naturliga förutsättningar. Om jordens rotationsaxel hade korsat alperna hade afrikanerna varit ljushyllta och tekniskt framstående och "vi" jagat säl under dygnets ljusa timmar. Jag skriver "vi" då alla förutsättningar hade varit totalt annorlunda och troligen hade inga nordgermanska stammar vandrat in här, om det ens varit möjligt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.