12 mars 2018

Betala för muren med socialbidrag


Mexiko behöver inte betala för muren och amerikanska skattebetalare behöver inte betala räkningen heller.
Den kontroversiella barriären kommer i stället att täcka sin egen kostnad, bara genom att stänga gränsen för illegala invandrare som lever på socialbidrag.

Det är vad den senaste invandringsstudien kommit fram till, vilken visar att den 18 miljarder dollar- muren som President Trump planerar att bygga längs den södra gränsen, kommer att betala sig själv genom att begränsa importen inte bara av kriminalitet och droger utan också fattigdom.

“Muren skulle kunna betala för sig själv, även om den bara blygsamt minskade illegala gränsöverträdelser och narkotikasmuggling", säger Steven A. Camarota, forskningschef vid Center for Immigration Studies.

Federal data visar att en mur skulle fungera.  Ett tvåvåniningshögt korrugerat metallstängsel i El Paso, Texas, som byggdes under Bush-administrationen, har redan begränsat illegala gränsöverträdelser där med mer än 89 procent under den femårsperiod då den byggdes.

Artikel här

4 Kommentarer:

elina sa...

Ett av barnbarnens lärare hade sagt att Trump ville bygga en mur (han var inte ens president än) som hindrade lidande flyktingar och även folk att besöka sina anhöriga.
Då googlade jag hela södra gränsen med barnbarnet och där kan man se de murar, staket osv som redan finns. Jag förklarade också vem är en flykting.
Ridå.
Barnet ställde sedan frågan om muren till läraren och undrade om kartan ljuger.
Den läraren baktalade aldrig mer Trump, men barnet har bytt till engelska skolan.

Berit sa...

Lärare i statliga skolor är nog lika vänstervridna i Sverige som i USA. Klokt drag av barnbarnet (och föräldrarna)

Polly Ester sa...

Tack Elins.
Jag har barnbarn både i US och Sweden.
Scary hur vår värld för våra barnbarn är!

Argus sa...

"Stat (av lat. status, ställning, fast ordning) (äldre benämning kronan) är en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder, och som innehar intern eller extern suveränitet över ett givet geografiskt område. Redan Aristoteles påvisade att människor alltid levt i samhällen, men dessa saknar hos primitiva folk utbildad statskaraktär. Staten kräver kontinuitet och dess rättsordning gäller över det område där statsmedlemmarna är bosatta, oavsett deras härstamning." (Wikipedia)

Med andra ord, en stat utan kontroll över sina gränser är ingen stat. De flesta människor tycks ha svårigheter att skilja på stat, land och rike. Samma människor verkar inte heller kunna skilja på nationalitet och medborgarskap.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.