07 april 2018

Staten Jefferson


 Det Kalifornien vi känner till bäst är att det är Vänsterns högkvarter - den plats där mångfald härskar och vars valda ämbetsmän gör sitt bästa för att sabotera Trump-administrationens ansträngningar vad gäller illegal invandring och där “Klimatförändringar” är religion. 

Men den så kallade Nordstaten, ( där vi bodde under 12 år) ser mindre och mindre ut som resten av den Gyllene Staten.
Den stora, glesbefolkade regionen är vitare, mer lantlig och fattigare än resten av staten - och invånarna är mer konservativa. Medan Kalifornien har blivit centrum för motståndet mot Trump, visar ett antal nordliga kaliforniabor ett eget motstånd: mot Kalifornien själv.

Utbrytargruppen som kallar sig Staten Jefferson är en gammal idé,  men den har återupplivats på allvar de senaste åren av invånare som säger att de är överkörda av Sacramento, där democrats från staden bestämmer över all lagstiftning.

Grundaren av den moderna Jefferson-rörelsen säger att deras vapenrättigheter, egendomsrättigheter, rätt till betesmark och vatten, stoppas av politiker som kallar dem “lantlollor”.
Kaliforniens senaste bensinskatt på 12 cents är ett exempel på hur landsbygdsbefolkningen drabbas värre eftersom det har det längre till arbete, mataffären och sjukhus, än stadsborna.

Hur troligt är det att den norra delan kan bryta sig fri?  Kritiker säger: “Inte speciellt troligt - att separera från Kalifornien kommer att bli en ekonomisk omöjlighet.”

Petitioner och namnlistor cirkulerar och rörelsen har stort stöd i 21 kommuner.

Om Jefferson skulle bli en egen stat skulle den ha 1,7 miljoner invånare, en befolkning som är större än 13 andra stater. Det skulle vara 73 procent vit.
För närvarande har ordinarie Kalifornien ungefär 50-50 vad gäller antal vita och latinos - cirka 14,8 miljoner vardera.

Jefferson-anhängare har stämt Kalifornien och menar att de inte är representerade så som de ska vara enligt Constitution. De har sina förhoppningar på en federal rättegång, där Kalifornien åläggs att ge dem några tusen fler lagstiftare vilket blir dyrt och att det därför lönar sig att låta dem bryta sig ut.


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.