11 maj 2018

Inte alla gillar Trumps beslut


President Donald Trump höll ett av sina kampanjlöften och meddelade att han tar tillbaka överenskommelsen som Obama hade med  Iran.

"Jag tillkännager idag att USA kommer att dra sig ur kärnvapenavtalet med Iran “.
  Han har länge varit kritisk till affären eftersom den innehåller en "sunset clause", en bestämmelse som tillåter att viktiga begränsningar för Irans användning och utveckling av ny teknik för anrikning av uran upphör i  början 2025 och för att han tror att man därför inte kan kontrollera Irans kärnvapenutveckling.

Men Iran har inte haft ett kärnvapenprogram på minst 15 år.  Los Angeles Times rapporterade under 2012:
     Amerikanska underrättelsebyrån tror inte att Iran försöker tillverka en atombomb.

     En högklassificerad amerikansk bedömning som skickades till politikerna i början av förra året bekräftar i stor utsträckning den uppfattningen som ursprungligen gjordes under 2007. 
Båda rapporterna, kända som nationella uppskattningar av underrättelseverksamhet,  drar slutsatsen att Teheran stoppade ansträngningarna att utveckla och bygga kärnvapen år 2003.

     Den senaste rapporten indikerar att Iran bedriver forskning som kan göra det möjligt att bygga ett vapen, men att de inte har försökt att göra det.

Dessutom har Iran undertecknare Nuclear Non-Proliferation Treaty vilket ger dem rätten att utveckla kärnenergi. Men det innebär också att inspektörer från U.N.: s International Atomic Energy Agency har rätt att inspektera deras aktiviteter.

Pat Buchanan säger att Iran ställer inga krav på USA, dess patrullbåtar har upphört att trakassera amerikanska krigsfartyg som patrullerar Persiska viken (som om de skulle kunna skada deras fartyg !) och deras styrkor i Irak och Syrien (länder som de var inbjudna till) stör inte  USA: s verksamhet mot ISIS.

Buchanan säger vidare:
Iran har aldrig testat en nukleär enhet och aldrig berikat uran till vapenkvalitet. Enligt avtalet har Iran överlämnat 95 procent av uranet, stängt de flesta centrifugerna och tillåtit kameror och inspektörer i alla sina kärntekniska anläggningar.

      Efter att ha beslutat 2003 att inte bygga en bomb, avslutade Iran sitt program. Sedan beslutade Teheran att förhandla med USA för att få tillbaka 100 miljarder dollar i frusna tillgångar från Shah-tiden, genom att bevisa att de inte gjorde vad varje amerikansk underrättelsetjänst sa att de inte gjorde.

    Om Iran hastigt bestämmer sig för att tillverka ett kärnvapen, skulle de dra igång sina centrifuger för att berika uran till en nivå som de aldrig har gjort förut, och sedan testa en bomb.
    Ett sådant program skulle upptäckas nästan omedelbart och innebära ett amerikansk ultimatum som, om det inte åtlyds, skulle kunna orsaka ett flyganfall. Varför riskerar Trump att förlora möjligheten att övervaka att Iran följer avtalet ?

Trumps beslut att dra sig ur avtalet är inte bra för amerikaner. Det ger USA mindre insyn i Irans nukleära planer. Det ökar spänningarna i området vilket kan leda till ännu mera krig.
Men Trumps krigsmånglare måste gnugga händerna av glädje. De älskar krig. 

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.