06 juli 2018

Mer exempel på “Deep State”


Department of Homeland Security (DHS) skapade programmet DACA år 2012 för illegala invandrare som förts in i USA av sina föräldrar.   De som följer reglerna och inte begår brott utvisas inte och arbetstillstånd kan förnyas vartannat år.

Mer än 20.000 illegala invandrarbarn har förts till Amerika under detta kvasi-amnesti-program efter det att president Donald Trump beordrade att det skulle avslutas.

Dessutom har The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), också förnyat tillstånden för 185,086  personer.

Efter att det konstaterats att Obama-administrationen överskridit sin rättsliga auktoritet när de skapade programmet, krävde Trump i september att den skulle stoppas.  Men han instruerade USCIS att acceptera ansökningar om förnyelser i sex månader för att ge Congress en chans att göra det till en lag.

Ett par federala domare ingrep emellertid och beordrade administrationen att fortsätta att godkänna förnyelser efter Trumps deadline.
Och en tredje jurist, U.S. District John Bates, gick ännu längre och beordrade administrationen i april att fortsätta att acceptera nya applikationer.

Icke-valda byråkrater styr landet!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.