05 september 2018

Misslyckade Stater?


När man talar om länder som misslyckats tänker man inte i första hand på Europa,  men bloggen Ammo.com undrar om inte “muslimska no-go zoner” är exempel på att stater börjar tappar greppet och kontrollen över sina territorier?

“ No Go Zones: A Guide to Western Failed States and European Secessionist Movements.”

Kännetecken för en misslyckad stat inkluderar konkurrens om vem som kan hävda att de har monopol på användandet av våld och oförmåga att tillhandahålla polis och räddningstjänster.
 Man kan argumentera för att en no-go-zon - där sharialagen tillämpas och polis och brandmän är rädda för att ingripa -  är ett exempel på att staten misslyckats. 
När en stat är "misslyckad" betyder det ofta också utbredd brottslighet, korruption och otillåtet inflytande från icke-statliga aktörer.

Den muslimska befolkningen i Europa fortsätter att öka -  både på grund av det oändliga flödet av "flyktingar" och det muslimska födelsetalet i förhållande till den inhemska befolkningen.  Assimilation är så gott som obefintlig.  Andra generationens muslimer är ofta mer radikala än deras föräldrar.

Det verkar troligt att no-go zoner kommer att expandera och bli allt svårare att hantera.  Om de gör det, kan vi förvänta oss att vi ser fler sharia-domstolar och fler våldsamma upplopp.  Sporadisk terrorism kan eskalera till gerrilla-krigföring. Som ett resultat kunde västeuropeisk politik bli destabiliserad för första gången sedan WWII.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.