29 september 2018

Mygg och Kameler?Anklagelserna mot Kavanaugh har tjänat som en allt överskuggande distraktion från hans verkliga åsikter och tendenser vad gäller The Constitution.

Om man tittar på hur han dömt tidigare, framgår det att han stöder Second Amendment (vapen) men att han gladeligen kör över det Fjärde (söka och beslagta) och han är inte så förtjust i det Första heller (yttrandefrihet) men ingen pratar om det.  Istället är Vänster och Höger inblandade i gyttjebrottning och en låtsas-rättegång.

Men enligt denna Supreme Court-kandidat är det helt OK för polis och regering att spåra personer, spionera på dem och gräva i deras privatliv - utan fullmakt.
Vid flera tillfällen har Kavanaugh stött beslut om att Staten har rätt att spionera på sina medborgare utan arrestorder.

   År 2015 försvarade Kavanaugh NSA:s telefonavlyssnings-program och hävdade att det var "helt förenligt med  Fourth Amendment".
För Kavanaugh är det riktigt att samla data-information från oskyldiga medborgares telefoner och att det inte strider mot lagen om att man ska vara fri från genomsökning och beslagtagande.  Det är allvarligt.

Enligt Kavanaugh tillåter Fourth Amendment att man genomsöks "utan misstanke" när regeringen säger sig ha ”speciellt behov" som “är mer betydelsefullt än individuell frihet.”
Exakt vad detta "speciella behov" är,  som gör att en Gestapo-liknande  polisstat övervakar sina egna medborgare, varierar från fall till fall och har missbrukats om och om igen. 

Medan Vänstern kräver att Kavanaugh ska avrättas pga. påståenden om sexuella övergrepp  och Högern attackerar de påstådda offren, försöker andra i Congress - som ser bakom distraktionen -  att göra sina kollegor uppmärksamma på det faktum att Kavanaugh är en förkämpe för polis och övervakning och en fiende till privatliv.

Allteftersom teknologin förbättras ökar också Statens möjligheter att spionera på oss.
De ärenden som leder fram till Supreme Court i framtiden över vad som utgör en olaglig undersökning kommer utan tvivel att öka i antal och bli oerhört viktiga när det gäller att bestämma hur mycket frihet och integritet som amerikanerna får behålla.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.