11 oktober 2018

De är åtminstone konsekventa


Klimatpolisen i USA, The Panel on Climate Change (IPCC) varnar oss att domedagen är nära förestående på grund av de så kallade klimatförändringarna.  Den här gången ger de oss 12 år att ta kontroll över våra nationer och låta regeringen "fixa" situationen.

Klimat-alarmisternas taktik förändras aldrig. Här följer en serie av varningar utfärdade inte bara av IPCC, utan också andra.

Några av “vändpunkterna” från det förflutna:

*År 2009 sade prins Charles att vi bara hade 100 månader att "undvika att lämna över en förgiftad kalk till våra barn och barnbarn".  När de 100 månaderna löpte ut förra året förlängde Charles tiden fram till år 2050.

• Al Gore utfärdade också tioårs-varningar 2006 och 2008.

• Penn State Professor Michael Mann, skaparen av den allmänt misskrediterade "Hockey Stick ", var källan till Al Gores påstående.
I sin nya 728-sidiga rapport beskriver IPCC de olika tragedier vi kan förvänta oss i den tvetydiga "närmaste framtiden" om vi inte lyssnar till deras ord.

Den nya rapporten från 2015 Paris Climate Accords, ödelade det gamla avtalet som avsåg att begränsa den globala temperaturökning till 2 grader Celsius i de nationer som engagerar sig i frivilliga klimatkontroll-åtgärder.
Den nya rapporten kräver extrema åtgärder för att begränsa planetens temperaturökning till högst 1,5 grader Celsius, och man hoppas kunna hålla den vid  0.9 grader Celsius.

Om jordens folk lyckas hålla den global temperaturökning till bara  0.9 grader Celsius, kanske vi kan undvika några av de hemskaste sakerna:

 Enligt den nya IPCC-rapporten kommer bara hälften så många människor på planeten att lida av brist på vatten; färre dödsfall och sjukdomar kommer att inträffa.  (svalare, mindre smog och infektionssjukdomar;)  det kommer att bli mycket mindre torka, värmeböljor och skyfall likt de som hörde samman med orkanerna Harvey och Florens;  Isen i Västra Antarktis kommer inte att smälta bort; och vi kan än så länge rädda planetens korallrev.

Men för att dessa underbara saker ska hända måste mänskligheten omedelbart och drastiskt förändra sitt levnadssätt.  Användningen av fossila bränslen måste snart upphöra.  "För vissa människor är det här utan tvekan en livs- eller dödssituation ", säger en av rapportens ledande författare Natalie Mahowald från Cornell University.

Kolkredit-försäljaren Al Gore var snabb att göra ett uttalande: "Idag underströk världens ledande vetenskapliga experter kollektivt vad Mother Nature har klargjort - att vi måste genomföra en brådskande och snabb omvandling till ett globalt beslut om ren energi.
"Rapporten kommer att uppmuntra utvecklingen av ny teknik, vilket är viktigt. Men tiden rinner ut, så vi måste kapitalisera och bygga på de lösningar som finns tillgängliga idag. "

Du menar svindeln med kolkrediter, eller hur herr Gore?

Bland de knäppaste förslagen för att begränsa användningen av fossila bränslen krävs det att man inför en hög bensinskatt före år 2100. Den föreslagna skatten utgör 27 000 dollar per ton utsläppt koldioxid vilket enligt deras matte blir $ 49 per gallon.

En nyligen genomförd granskning av Dr John McLean har visat att många av de uppgifter som IPCC använder för att komma med denna rapport är allvarligt felaktiga.  The New American  täcker den felaktiga datasituationen här.  Eftersom IPCC använde felaktiga data för att producera denna rapport finns det starka skäl för att deras slutsatser också är felaktiga.
FN vill att vi ska tro att IPCC är en grupp vetenskapsmän som inte gör annat än att studera klimatet och ge ärliga rekommendationer om hur man logiskt och bäst går vidare i dessa frågor.
Men, även om det sysselsätter forskare, är IPCC en politisk organisation. Vetenskapsmännen som de anställer är inte oberoende av IPCC: s agenda. Och IPCC: s agenda är samma som för FN:s världsregering: “Kontroll över allt mänskligt beteende”

Tidpunkten för rapporten är också kalkylerad så som alla politiska saker är. Tidpunkten för rapporten beräknades och Jämmer och Elände-dokumentet släpptes en månad innan USA-s mitt-terminsval, vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av ett medskyldigt media.

 Dokumentet släpptes en månad före USAs val - vilket gav Vänster-kandidater tid att använda det omedelbart, samtidigt som alla rapporter som avslöjar skräpvetenskapen kommer att begravas av medskyldiga nyhetsförmedlare. 
Fall inte för skrämseltaktiken. Denna “vetenskap” är tillräckligt involverad med en politisk organisation och agenda för att vara helt värdelös.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.