31 oktober 2018

Sätt stopp för “Ankar-barn”


President Trump säger att han kommer att underteckna en verkställande order som sätter stopp för sedvanan att alla barn som föds på amerikanska mark blir automatiskt medborgare även om föräldrarna inte är det. Dimocrats kommer verkligen att bli förbannade om han gör det.

Det är inte vettigt att en gravid kvinna från vilket land som helst på jorden kan korsa gränsen, föda ett barn och den babyn blir omedelbart medborgare.  Man påstår att det stöds av 14: e Amendment men det var inte syftet med ändringsförslaget.

Senator Lindsey Graham (R-S.C.) säger att han  kommer att införa ett riktigt lagförslag för att “födelserättigheten” ska upphöra. 
Graham tweetade: “Äntligen en president som är villig att ta sig an denna absurda idé för att rättfärdiga  medborgarskap. Jag har alltid stöttat en omfattande invandringsreform och avskaffandet av “födelserättigheten”
    Han tillade att han planerar "att införa lagstiftning enligt samma linjer som den föreslagna verkställande ordern" från Trump. 

      Sedan John McCain avled har Lindsey Graham blivit riktigt företagsam.

Den juridiska termen för denna form för medborgarskap är “jus soli”,  eller "jordens rätt". Det skiljer sig från uttrycket “jus sanguinis”, eller "blodets rätt“, med hänvisning till lagar som grundar sig på en persons arv, för att bestämma hans eller hennes medborgarskaps-status.

Det finns faktiskt bara 30 länder som använder sig av “jordens rätt” att bestämma medborgarskap.

 Här är vad Sentor Harry Reid (D) sade 1993:0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.