14 december 2018

Det är snart slut på trollkarlens kaniner


Det är helt uppenbart att det finns en växande motstånd i Västeuropa mot EU, EC,  Europeiska centralbanken och nordeuropeiska banker.  Det är inte bara i Frankrike - vi ser det i Spanien, Italien, Grekland också.
Fler och fler är övertygade om att det stora EU-experimentet har misslyckats med att leverera sina löften.
EU och EC kommer att hålla fast vid makten, men utan legitimitet kan makt inte upprätthållas särskilt länge.  EU har ingen militär styrka så att man kan påtvinga sin vilja på unionens länder. Det kan bara lova mer fiat pengar.
Storbritannien kommer att visa oss var de står den 29 mars.  De gick aldrig in i EUs valutasystem där euron är den enda valutan. Nu handlar det om att dra sig ur rättssystemet som inrättats av EU och EC.

Motståndare till Brexit säger att det kommer att skapa en ekonomisk mardröm om Storbritannien drar sig ur men den fria marknaden anpassar sig snabbt till nya förutsättningar. 

 De som förstår sig på detta bättre än jag gör, säger också att vi kan se fram emot en världsomspännande lågkonjunktur,  som kommer att drabba alla nationer och väljarna kommer att leta efter någon sorts förändring som kan ge dem hopp.
Den mest radikala förändring som någon västeuropeisk nation kan införa kommer att vara att lämna EU eller åtminstone euro-valutan.  De nationella centralbankerna kommer att återfå sin makten i hela Europa under det närmaste decenniet. Europeiska centralbanken kommer att förlora inflytande och om Tyskland drar sig ur är spelet över.

Ha tålamod. Det europeiska experimentet om en central regering faller samman


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.