05 december 2018

Redan 1922


Den här artikeln har cirkulerat på nätet ett tag, men av någon anledning missade jag det.   Det har verifierats att det kommer från sidan 2 i Washington Post den 2 november 1922:

"Havet vid Nordpolen värms upp,  isbergen blir inte större och på vissa ställen är det för varmt för sälarna, enligt en rapport till Commerce Department igår från Consulafft i Bergen, Norge.

Rapporter från fiskare, säljägare och upptäckare pekar alla på en radikal förändring av klimatförhållandena och hittills oöverträffade temperaturer i Arktis-området. 
 Forskningsexpeditioner rapporterar att knappast någon is har uppmätts så långt norrut som 81 grader 29 minuter.
Uppmätningar till ett djup av 3 100 meter visade att Golfströmmen fortfarande var väldigt varm. Stora ismassor har ersatts av morän,  och på många ställen har välkända glasiärer helt försvunnit.
Mycket få sälar och ingen sik finns i östra Arktis, medan stora stim av sill och nors, som aldrig tidigare har funnits så långt norrut,  nu finns på de gamla havsfiske-områdena."

1 kommentar:

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.